Friday, November 13, 2009

Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 13-11

* Chỉ số VN-Index: 548,21 điểm, tăng 2,23 điểm (0,40%).

Khối lượng giao dịch: 48.500.300 đơn vị;

Giá trị giao dịch: 2.414,991 tỉ đồng

Mã CK

Giá khớp

Thay đổi (+/-)

Khối lượng GD

AAM

41.8

0.3

9,843

ABT

82.5

0.5

3,488

ACL

33.5

0.5

3,125

AGF

32.6

-0.4

30,728

ALP

13.7

-0.3

10,593

ANV

21.7

0.5

62,761

ASP

16.5

0.2

9,057

ATA

31.8

0.3

903

BAS

15.1

0.1

3,954

BBC

35.5

0

15,231

BCI

69.5

CE 3

81,177

BHS

36.5

CE 1.7

13,995

BMC

65

0.5

2,127

BMI

26.4

0.5

3,856

BMP

137

3

5,253

BT6

62.5

-2.5

166

BVH

31.4

-0.4

22,915

CAD

16

-0.1

10,806

CII

64.5

0.5

60,232

CLC

28.6

0

369

CNT

29.7

CE 1.4

26,454

COM

58

-1

57

CSG

15.5

0

16,734

CSM

101

-1

15,839

CTG

31.9

0.1

24,465

CYC

10.9

-0.1

1,200

D2D

66

CE 3

27,449

DCC

26.7

0

6,747

DCL

63

0

5,634

DCT

17.8

0

10,762

DDM

14.3

0

15,500

DHA

45.2

0.4

9,108

DHC

23.8

-0.2

11,526

DHG

121

-4

2,667

DIC

29.2

-0.1

40,601

DIG

116

1

36,721

DMC

58

-1

867

DPM

40.9

-0.3

35,912

DPR

60

0.5

22,046

DQC

27.7

0.3

24,798

DRC

149

-2

19,200

DTT

12.5

-0.5

3,987

DXV

13

-0.2

1,528

EIB

26.5

0

184,292

FBT

19.4

0.8

3,515

FMC

22.2

0.7

8,807

FPC

12.5

-0.4

1,722

FPT

84

0

14,204

GIL

35.4

0.8

8,893

GMC

31.9

0.2

13,785

GMD

86

CE 4

148,631

GTA

14.5

0.2

3,840

HAG

72

-1

45,811

HAP

23.3

0.1

5,551

HAS

16.1

-0.6

2,804

HAX

21

0.3

2,889

HBC

38

-0.5

18,092

HCM

83

0.5

22,911

HDC

71

CE 3

5,404

HLA

36.9

0.7

17,259

HLG

32

0.4

1,147

HMC

18.4

CE 0.8

13,151

HPG

69.5

1.5

129,801

HRC

43.6

0.2

5,745

HSG

53

CE 2.5

83,176

HSI

13.1

-0.1

372

HT1

18

0.2

15,144

HT2

16.7

0.1

9,067

HTV

24.5

0.9

3,764

ICF

17

-0.1

1,257

IFS

11.7

CE 0.5

3,007

IMP

84.5

-0.5

90

ITA

44.6

1.1

174,162

ITC

85.5

CE 4

81,818

KDC

83

-2

12,368

KHA

28

0.1

14,542

KHP

24.7

0.3

14,864

KMR

15

0

12,548

KSH

62

CE 2.5

30,372

L10

23.6

0

933

LAF

21.1

-0.3

7,701

LBM

18.7

CE 0.8

48,305

LCG

86

1

122,059

LGC

30.8

-0.2

12,572

LGL

49.3

CE 2.3

20,520

LSS

45.7

0.5

12,960

MAFPF1

6

0

7,853

MCG

48.3

CE 2.3

55,180

MCP

16.1

-0.1

1,490

MCV

19.6

CE 0.9

32,500

MHC

12.1

0.1

9,048

MPC

38.7

CE 1.8

13,497

MSN

39

1

66,412

MTG

14.5

0.4

2,293

NAV

18.8

0.1

2,712

NBB

74.5

0

4,178

NKD

59

-1

15,493

NSC

41.5

-1.4

1,057

NTL

151

-1

28,062

OPC

55

-0.5

1,019

PAC

97

0.5

7,334

PET

26.7

0.1

21,103

PGC

25.2

CE 1.2

36,082

PHR

41.6

0.1

13,100

PHT

41.3

0.1

9,106

PIT

16.2

0.1

3,403

PJT

13.9

-0.2

418

PNC

11.2

-0.2

1,831

PNJ

69

CE 3

59,477

PPC

23.5

-0.2

78,275

PRUBF1

6.5

0

30,559

PTC

13.3

0.1

3,707

PVD

83

-1.5

24,166

PVF

33.3

0

52,974

PVT

18

0.2

45,958

RAL

28.1

-0.4

7,193

RDP

23.7

0

1,571

REE

51

0.5

132,320

RIC

34.5

0.2

303

SAM

34

0.6

81,854

SAV

44.5

1.7

1,563

SBT

13.6

0.3

62,121

SC5

74.5

CE 3.5

20,995

SCD

26

FL-1.3

115

SFC

53

-2

2,348

SFI

42.2

0.2

17,055

SGT

27.8

FL-1.4

6,172

SJD

23.7

0

2,114

SJS

185

CE 8

64,391

SMC

33.8

0.2

3,417

SRC

69.5

0

6,494

SRF

37.7

-1.3

1,347

SSC

55

-2

1,279

SSI

86

0.5

212,888

ST8

36

1.3

519

STB

27.8

-0.2

152,760

SVC

41

0.1

26,020

SZL

93.5

0.5

7,286

TAC

26.7

0

11,796

TBC

23.5

0

10,418

TCM

21.7

CE 1

122,421

TCR

10.1

-0.2

2,945

TDH

107

CE 5

75,141

TIC

17.3

-0.6

2,463

TMP

21

0

2,713

TMS

37.8

CE 1.8

4,122

TNA

23.3

0

966

TNC

16.8

0

16,954

TPC

15

0

18,471

TRA

57

-1

242

TRC

70

0.5

5,856

TRI

10.9

-0.1

1,378

TS4

46.6

CE 2.2

19,890

TSC

34

0

4,416

TTC

10.8

-0.1

2,237

TTF

31.5

CE 1.5

29,371

TTP

49.5

-0.5

2,322

TYA

11

-0.4

7,330

UIC

28.3

0.2

11,610

VCB

49.8

-0.7

70,339

VFC

13.7

CE 0.6

22,321

VFMVF1

16.9

0

68,899

VFMVF4

11.7

0

21,056

VHC

57.5

-1

351

VHG

15.9

CE 0.7

40,292

VIC

103

1

18,308

VID

17

0.3

75,494

VIP

29.6

-0.2

36,340

VIS

101

CE 4

36,810

VKP

11.9

-0.3

3,844

VNA

20.4

0.4

18,298

VNE

17

-0.2

29,483

VNI

35

CE 1.6

3,460

VNL

27.6

-0.1

99

VNM

85

0

25,402

VNS

51.5

0

19,582

VPH

78

1.5

1,832

VPK

10.7

-0.2

2,616

VPL

64

-2

1,066

VSC

113

-1

4,220

VSG

14

-0.1

1,597

VSH

35.4

-0.1

96,811

VST

25

0.4

99,479

VTB

20.3

-0.7

1,437

* Sàn Hà Nội - HNX-Index: 183,64 điểm, giảm 0,73 điểm (-0,40%)

Tổng khối lượng giao dịch: 22.776.596 cổ phiếu;


Tổng giá trị giao dịch: 973,425 tỷ đồng.

Mã CK

Giá bình quân

Thay đổi (+/-)

Khối lượng GD

ACB

41.3

-0.7

1,350.30

AGC

14.8

-0.4

31.80

ALT

28

-1.4

3.40

B82

35.6

0.5

1.10

BBS

26.6

-0.1

2.10

BCC

16.1

-0.2

159.50

BED

18.5

-0.6

1.20

BHC

14.9

0.1

16.20

BHV

60

0.2

11.00

BKC

35.7

-0.3

34.30

BLF

15

0.2

34.90

BPC

27.7

0.3

1.60

BST

13

-0.5

5.50

BTH

16

0.3

9.00

BTS

13.8

0

42.00

BVS

75.8

1.3

828.10

C92

24

-1.1

6.80

CAN

17.9

-0.4

6.50

CAP

20.6

-1.1

10.90

CCM

48.6

0.4

11.10

CDC

63.8

4.1

124.80

CIC

23.5

0

39.30

CID

26

1

1.90

CJC

33.5

0.2

2.60

CMC

23.8

-0.7

19.60

CSC

59

-1.1

104.20

CTB

0

0

0.00

CTC

14.4

-0.5

6.60

CTM

53.8

3.5

62.70

CTN

35.2

2.3

69.10

CTS

22.2

-0.5

190.10

CVT

19.4

1.2

31.50

DAC

0

0

0.00

DAD

14.5

0.3

4.70

DAE

17.2

0.4

0.10

DBC

39.2

-0.2

86.10

DBT

31

0.4

17.20

DC4

35.5

-0.2

24.00

DCS

22.3

-1.5

4.50

DHI

0

0

0.00

DHT

31

-0.1

8.60

DNP

28

-0.4

42.80

DPC

27.5

-0.1

2.60

DST

11.7

0.7

2.00

DTC

93.3

-5.1

2.90

DXP

77

-1.9

38.50

DZM

40

0.4

15.90

EBS

24.4

-0.1

16.90

ECI

12.1

-0.4

4.40

EFI

34

-2.4

93.90

EID

26.4

-0.6

18.80

GGG

16.6

-0.2

97.70

GHA

41.9

1.2

10.90

HAD

45.1

0.5

16.80

HAI

37.8

-1.8

50.20

HBD

18.8

0.6

8.30

HBE

11.4

-0.4

1.50

HCC

33.9

-0.1

6.00

HCT

20.2

-0.6

1.90

HEV

17.7

-0.5

4.60

HHC

25.5

-0.1

2.00

HJS

17.4

-0.7

105.50

HLC

22

-0.2

3.60

HLY

49

0.3

2.10

HNM

15.3

0

38.90

HOM

16.2

0.2

202.10

HPC

24.7

-0.5

321.60

HPS

0

0

0.00

HSC

0

0

0.00

HTP

15.8

-0.1

3.10

HUT

30.7

2

180.50

HVT

18.1

0

0.70

ICG

34.1

0.8

328.90

ILC

23.1

-1.4

18.40

KBC

71.2

-0.8

966.90

KKC

32.1

2.1

177.00

KLS

31.2

-0.7

2,385.50

KMF

16.5

-0.3

17.00

L18

35.5

1.1

72.40

L43

26.2

0

7.30

L61

22.3

0.2

19.10

L62

24.9

1.6

21.20

LBE

13.6

-0.6

5.30

LTC

23

-0.8

2.80

LUT

23.1

0.1

1.20

MCO

23.3

0.3

71.20

MDC

20

-0.4

2.60

MEC

43.8

2.8

77.00

MIC

104.8

6.8

13.80

MKV

13.5

0.1

28.20

MMC

72

-0.1

13.10

NAG

18

-0.8

19.80

NBC

44

-1

10.40

NBP

29

-0.4

90.20

NGC

26.9

-0.1

2.80

NHC

43.2

-0.4

7.00

NLC

33

-0.1

9.00

NPS

32

1.1

11.90

NST

25

-0.1

3.20

NTP

125.5

5.2

252.40

NVC

20

0.8

10.80

ONE

18.4

-0.2

19.00

PAN

38.4

-0.5

84.70

PDC

13.3

-0.7

42.80

PGS

30.5

1.2

6.40

PHC

31.9

-0.1

57.90

PJC

22.8

-1

4.10

PLC

31.5

-0.6

22.90

PMC

39

-0.6

15.00

PMS

17.1

0

4.90

POT

17.5

1.1

89.80

PPG

15.4

0

6.60

PSC

29.5

-0.1

2.80

PTM

12.3

-0.2

1.40

PTS

22.9

-1.2

15.70

PVA

20.7

-0.3

18.30

PVC

32.5

-0.6

108.70

PVE

20

-0.2

18.40

PVG

29.5

-0.2

97.90

PVI

30.6

0

207.80

PVS

37.2

0

196.60

PVX

30.3

-0.6

502.10

QNC

43

0

113.20

QST

16.2

0.3

0.10

QTC

24.9

1.6

5.90

RCL

91.3

0

15.80

RHC

27.5

0.5

18.20

S12

33.1

-1.1

24.70

S55

49

-1.4

20.60

S64

38

0.7

25.40

S74

45

-0.3

24.60

S91

40.8

-1.6

11.40

S96

82

-0.5

53.30

S99

58

0.7

50.60

SAF

30.5

-1.2

4.00

SAP

18.1

1.1

6.50

SCC

25.4

0.1

1.70

SCJ

79

5

169.50

SD2

45

0.9

119.10

SD3

39.8

0.2

103.40

SD4

30.6

-0.7

59.10

SD5

74.2

-1.3

6.10

SD6

53.6

1.3

169.80

SD7

54.9

0.6

182.70

SD8

29.8

0.3

34.80

SD9

71.4

0.4

214.20

SDA

48.7

3.1

224.20

SDC

36.1

-1

2.80

SDD

27

0.1

150.90

SDH

85.1

-5.8

147.50

SDJ

26.2

-0.4

8.30

SDN

26.6

-1.9

2.30

SDP

37.7

2.4

325.90

SDS

31.9

2

12.00

SDT

60.2

0.1

147.00

SDU

72

0

46.20

SDY

47.8

3.1

37.70

SEB

16.7

-1.1

19.80

SED

21.8

-0.2

42.50

SFN

21.8

-0.8

3.60

SGC

20.5

-0.7

4.40

SGD

14.4

-0.1

19.60

SGH

71

0.7

0.60

SHB

27.3

-0.7

1,384.20

SHC

16.5

0

20.20

SHS

36.5

-1.6

553.10

SIC

42.5

2.7

211.80

SJ1

24.3

0

9.50

SJC

39.4

0

6.60

SJE

49.3

0.8

71.00

SJM

44.1

2.8

61.80

SKS

32.5

1

24.30

SNG

85

0.2

8.50

SPP

39.5

2.5

14.20

SRA

13.6

0.4

3.10

SRB

10.1

0.1

33.60

SSM

30.5

-0.4

44.10

SSS

30

-0.2

17.30

STC

14.5

0

4.80

STL

69

0.5

183.80

STP

47.1

3

247.20

SVI

31

-0.9

4.50

TBX

34.3

1.3

42.60

TC6

27.5

-1.1

8.10

TCS

25

-0.9

0.10

TCT

70

-1.8

12.60

TDN

27

0.1

6.10

TH1

64

-3.9

105.20

THB

23.5

0

34.20

THT

31.1

-0.7

105.60

TJC

22.3

-1

17.90

TKU

22.5

0.7

103.10

TLC

11.8

0

157.10

TLT

16.5

1

114.70

TMC

53

1.2

1.90

TMX

18

0.1

4.50

TNG

28.2

-0.3

72.50

TPH

11.5

0.2

6.80

TPP

17

0

3.30

TST

35.6

-1.7

161.70

TV2

25

-0.1

2.10

TV4

21.5

-0.2

12.80

TXM

12.2

-0.3

24.20

UNI

46.3

-0.6

74.40

V11

24.8

-0.7

21.10

VBH

13.8

-0.4

2.50

VC1

56

1.9

104.40

VC2

61.3

-2.1

77.30

VC3

73.1

-2.9

77.30

VC5

28.3

-0.7

17.20

VC6

34.9

2.2

49.60

VC7

38

-1.1

62.00

VC9

40.2

0.1

15.20

VCC

28

-0.6

17.40

VCG

59.9

0.8

2,608.00

VCS

54.5

-2.4

6.30

VDL

42

-2.9

1.70

VE1

15.7

-0.2

48.60

VE9

20

0.7

17.20

VFR

17.6

-0.3

83.70

VGP

31.2

-0.3

11.40

VGS

29.1

-0.5

70.70

VHL

46.5

-0.1

2.00

VIT

28.6

1.8

35.00

VMC

74.5

0.5

27.40

VMG

15.1

-0.5

54.40

VNC

25

0.1

52.70

VNR

27.5

-1.6

23.80

VNT

27

-0.7

12.10

VSP

31.3

-0.3

356.00

VTA

13.4

-0.7

61.90

VTC

13.8

0.6

22.70

VTL

30

1

3.10

VTS

76

-1.3

4.80

VTV

27.3

1.7

6.90

XMC

36.3

-0.6

87.40

YBC

38

1

71.60

YSC

24.7

-1.8

0.10

Nguồn: HoSE/HNX


(Theo TuoiTre)

No comments:

XE ĐẠP NHẬT BẢN, XE ĐẠP ĐIỆN NGHĨA HẢI

Xe Đạp Nhật Bản - Xe Đạp Điện - Xe Máy Điện - Xedapdien.com

Đầu tiên chúng tôi xin phép được gửi tới Quý khách hàng lời chúc tốt đẹp nhất. Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã ghé thăm website Xedapdien.com của chúng tôi.

Nghĩa Hải chuyên phân phối Xe đạp Nhật Bản, Xe đạp điện thương hiệu MARUISHI, YAMAHA, HONDA , NISHIKI, được nhập khẩu trực tiếp và là nhà phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. Đến với chúng tôi Quý vị sẽ hài lòng về chất lượng, mẫu mã đa dạng và phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi phong cách.

Chúng tôi tin tưởng rằng Xe đạp Nhật Bản, Xe đạp điện sẽ là sự lựa chọn thông minh nhất cho Quý khách không chỉ trong hiện tại mà còn trong tương lai. Với phương châm luôn luôn vì khách hàng và hướng tới dịch vụ vàng.

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách. Dịch vụ bảo hành và bảo trì luôn được chúng tôi quan tâm và cam kết thực hiện. Chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác với quý khách là các đại lý, nhà phân phối và quý khách tiêu dùng trên toàn quốc.

Để chiêm ngưỡng và chạy thử các loại xe .Xin quý khách đừng ngần ngại hãy đến với phòng trưng bày của chúng tôi tại 77 Tôn Đức Thắng – Hà Nội và 214 Tôn Đức Thắng – Hà Nội hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất. Hân hạnh được phục vụ quý khách tại showroom Xe đạp Nhật Bản, Xe đạp điện của chúng tôi Xin chân thành cảm ơn.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

XE ĐẠP NHẬT BẢN, XE ĐẠP ĐIỆN NGHĨA HẢI

Shop Cậu Bé Vàng

Công Ty TNHH TM DV Cậu Bé Vàng là công ty kinh doanh trực tuyến Bao Cao Su, Gel Bôi Trơn và các sản phẩm phụ trợ khác tại Tp. Hồ Chí Minh củng như tại Việt Nam với website là CauBeVang.Com hình thành website từ năm 2007 đến nay.

Mục tiêu của chúng tôi là luôn mở rộng thị trường khách hàng online cùng với đà phát triển của công nghệ thông tin. Để thực hiện mục tiêu đó, chúng tôi đã có những nhận thức đúng đắn về vai trò của nguồn nhân lực trong xây dựng và phát triển kinh doanh. Chúng tôi đã và đang không ngừng hoàn thiện hơn nữa môi trường làm việc với các trang thiết bị hiện đại, cung cách làm việc hiệu quả để ngày càng hoàn thiện việc phục vụ khách hàng.

Đội ngũ CauBeVang.Com

- Trẻ, năng động, sáng tạo cùng với phong cách làm việc chuyên nghiệp hy vọng sẽ đáp ứng được sự mong muốn của khách hàng, đặc biệt trong việc mua các sản phẩm tế nhị này.

Sứ mệnh CauBeVang.Com:

- Phục vụ khách hàng nhanh nhất và tốt nhất.

- Không ngừng duy trì, phát triển và mở rộng thị trường Bao cao su online tại Việt Nam.

Phong cách CauBeVang.Com:

- Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chúng tôi phục vụ khách hàng từ 8 sáng đến 10 tối (Thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần).

Dịch vụ CauBeVang.Com:

- Đặt hàng trực tuyến, giao hàng và thu tiền tận nơi trong và ngoài nước.

- CauBeVang.Com có mặt trên khắp nẻo đường, chỉ việc đơn giản là click chuột.

- Đội ngũ nhân viên giao hàng trong thành phố thân thiện và tận tâm.

Bao Cao Su - Gel Bôi Trơn - Sex Toys - Đồ Chơi Tình Dục - Đồ Chơi Người Lớn - Vòng Rung Tình Yêu - Máy Massage Tình Yêu - Xuất Tình Sớm - Thuốc Xịt Chống Xuất Tinh Sớm - Gel Chống Xuất Tinh Sớm - Máy Tập Làm To Dương Vật - Tăng Cường Sinh Lý - Tăng Cường Sinh Lý Dài Hạn - Tăng Cường Sinh Lý Tức Thời - Điều Trị Mãn Dục Nam - Phát Triển Dương Vật - Hot Deal - Cậu Bé Vàng - Condom Shop

Xem Phim Online Chất Lượng Cao Miễn Phí!

Xem phim online chất lượng cao, tốc độ nhanh và hoàn toàn miễn phí được cập nhật liên tục tại PhimVang.Com

PhimVang.Com

Khách Truy Cập Trong Ngày

PCR Designs Group

Giải Pháp Kinh Doanh

Thiết Kế Website

Quản Trị Website

Quảng Bá Website

Thương Mại Điện Tử

Câu Chuyện Doanh Nhân