Friday, November 13, 2009

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 13/11/2009

Kết thúc phiên giao dịch 997 ngày 13/11/2009, chỉ số HNX-Index giảm -0,73 điểm (-0,40%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 183,64 điểm

- Kết thúc phiên giao dịch 997 ngày 13/11/2009, chỉ số HNX-Index giảm -0,73 điểm (-0,40%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 183,64 điểm.

- Giá cổ phiếu bình quân, so với phiên trước có 80 cổ phiếu tăng giá; 132 cổ phiếu giảm giá; 21 cổ phiếu đứng giá và 05 cổ phiếu không có giao dịch.

- Khối lượng giao dịch cổ phiếu là 22.776.596 đơn vị với giá trị 973,42 tỷ đồng (so với phiên trước giảm -1,43% về khối lượng và tăng 1,99% về giá trị giao dịch).

- Theo phương thức giao dịch:

Phương thức
giao dịch
Khối lượng (CK)
Giá trị (tỷ đồng)
Khớp lệnh
21.550.400
923,61
Thỏa thuận
1.226.196
49,81
Tổng
22.776.596
973,42

- Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại Sở GDCK Hà Nội:

+ Về cổ phiếu: các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 446.300 đơn vị với giá trị 34,37 tỷ đồng; bán ra 413.600 đơn vị với giá trị 14,27 tỷ đồng.

Thị trường giao dịch chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM):

- Phiên giao dịch 102 ngày 13/11/2009, chỉ số UPCoM-Index tăng 0,75 điểm (1,13%) đóng cửa ở mức 66,85 điểm.

- Kết thúc phiên giao dịch có 03 cổ phiếu tăng giá; 12 cổ phiếu giảm giá; 01 cổ phiếu đứng giá và 08 cổ phiếu không có giao dịch, trong đó:

+ Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: HDO (6,16%)

+ Những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất: VPC (-10%); GTH (-9,94%)

- Tổng khối lượng giao dịch chứng khoán toàn thị trường đạt 220.913 đơn vị với giá trị 2,52 tỷ đồng (so với phiên giao dịch trước tăng 10,05% về khối lượng và tăng 3,25% về giá trị giao dịch), cụ thể:

Phương thức
giao dịch
Khối lượng (CK)
Giá trị (tỷ đồng)
Khớp lệnh
211.913
2,42
Thỏa thuận
9.000
0,10
Tổng
220.913
2,52


Các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 145 cổ phiếu ACE với giá trị 3,6 triệu đồng và mua vào 1.000 cổ phiếu GTH với giá trị 14,5 triệu đồng.

(Theo UBCKVN)

No comments:

Khách Truy Cập Trong Ngày

PCR Designs Group

Giải Pháp Kinh Doanh

Thiết Kế Website

Quản Trị Website

Quảng Bá Website

Thương Mại Điện Tử

Câu Chuyện Doanh Nhân