Monday, December 7, 2009

Giao dịch trên Sở GDCK Tp HCM (HOSE) ngày 7/12/2009

Phiên giao dịch 2.177, ngày 7/12/2009 chỉ số VN-Index tăng 3,65 điểm (0,74%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 498,61 điểm

- Phiên giao dịch 2.177, ngày 7/12/2009 chỉ số VN-Index tăng 3,65 điểm (0,74%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 498,61 điểm.

- Kết quả giao dịch khớp lệnh trong ngày: so với phiên trước có 94 chứng khoán tăng giá; 47 chứng khoán giảm giá và 50 chứng khoán đứng giá.

- Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường là 27.771.120 đơn vị, với tổng giá trị giao dịch là 1.160,577 tỷ đồng (so với phiên trước giảm -20,29% về khối lượng và giảm -21,20% về giá trị). Trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt 25.273.370 chứng khoán với giá trị 1.088,951 tỷ đồng (Giao dịch khớp lệnh liên tục: tổng khối lượng là 17.646.120 chứng khoán với giá trị 792,779 tỷ đồng). Giao dịch thỏa thuận phiên này là 2.497.750 chứng khoán với giá trị 71,626 tỷ đồng.

- Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại Sở GDCK Tp. HCM:
Khối lượng giao dịch
(ck)
%/ giao dịch của toàn thị trường
Giá trị giao dịch (1.000đ)
%/ giao dịch của toàn thị trường
Giao dịch khớp lệnh:
Mua:
2.945.940
11,66%
133.083.421.00
12,22%
Bán:
1.890.600
7,48%
88.267.408.00
8,11%
Chênh lệch:
1.055.340
44.816.013.00
Giao dịch thỏa thuận:
Mua:
0
0,00%
0.00
0,00%
Bán:
0
0,00%
0.00
0,00%
Chênh lệch:
0
0.00
Tổng cộng:
Mua:
2.945.940
10,61%
133.083.421.00
11,47%
Bán:
1.890.600
6,81%
88.267.408.00
7,61%
Chênh lệch:
1.055.340
44.816.013.00

- Quy mô đặt lệnh trong ngày: Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 25.292 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 52.381.610 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm -19,06%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 23.968 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 50.687.350 đơn vị, so với phiên trước giảm -19,64%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) 1.694.260 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là 1.644.090 chứng khoán.

- Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 189,016 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 37,803 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 7.776,994 tỷ đồng, bình quân 1.555,399 tỷ đồng/phiên.

- 5 chứng khoán có khối lượng giao dịch bình quân phiên lớn nhất là:

Mã CK
Số phiên giao dịch
KLGD
Bình quân
GTGD (tr.đ)
STB
5
20,375,620
4,075,124
521,581
EIB
5
18,650,070
3,730,014
459,795
SSI
5
7,270,330
1,454,066
577,615
VFMVF1
5
6,565,640
1,313,128
106,480
LCG
5
5,052,760
1,010,552
385,788

(Theo UBCKVN)

No comments:

Khách Truy Cập Trong Ngày

PCR Designs Group

Giải Pháp Kinh Doanh

Thiết Kế Website

Quản Trị Website

Quảng Bá Website

Thương Mại Điện Tử

Câu Chuyện Doanh Nhân