Tuesday, November 17, 2009

Thông tin thị trường

* Đấu giá cổ phần: Ngày 7-12, Công ty CP Xây lắp và địa ốc Vũng Tàu đấu giá hơn 813.000 cổ phần, giá khởi điểm 30.500 đồng/cổ phần. Ngày 10-12, Công ty CP Vật tư nông nghiệp Tiền Giang đấu giá 620.000 cổ phần, giá khởi điểm 20.300 đồng/cổ phần.

* Trả cổ tức và thưởng: Công ty CP Sản xuất thương mại may Sài Gòn (GMC) trả cổ tức bằng tiền mặt, tỉ lệ 6%, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26-11. Công ty CP Container VN (VSC) phát hành hơn 2,4 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông theo tỉ lệ 4:1, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24-11. Công ty CP Xây dựng và giao thông Bình Dương tạm ứng cổ tức đợt 1-2009 bằng tiền với tỉ lệ 20%, ngày chốt danh sách cổ đông là 20-11.

* Kết quả kinh doanh tháng 10-2009: Công ty CP Ánh Dương VN (VNS) đạt lợi nhuận sau thuế là 19,13 tỉ đồng, lũy kế mười tháng đầu năm đạt 90,62 tỉ đồng, bằng 134,3% kế hoạch năm. Công ty CP Cơ điện lạnh (REE) lợi nhuận trước thuế là 32,75 tỉ đồng, lũy kế đạt 417,22 tỉ đồng, bằng 166,89% kế hoạch năm.

Công ty CP cao su Phước Hòa (PHR) là 72 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, lũy kế đạt 257,803 tỉ đồng, bằng 78,12% kế hoạch lợi nhuận năm (điều chỉnh). Công ty CP nhiệt điện Phả Lại (PPC) đạt tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm việc xác định chênh lệch tỉ giá) hơn 80,131 tỉ đồng, lũy kế đạt hơn 1.076 tỉ đồng. Công ty CP Gas Petrolimex (PGC) đạt 6,6 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, lũy kế đạt 67,1 tỉ đồng, bằng 216% kế hoạch.

(Theo TuoiTre)

No comments:

Khách Truy Cập Trong Ngày

PCR Designs Group

Giải Pháp Kinh Doanh

Thiết Kế Website

Quản Trị Website

Quảng Bá Website

Thương Mại Điện Tử

Câu Chuyện Doanh Nhân