Wednesday, December 9, 2009

Giao dịch trên Sở GDCK Tp HCM (HOSE) ngày 9/12/2009

Phiên giao dịch 2.179, ngày 9/12/2009 chỉ số VN-Index giảm -17,84 điểm (-3,65%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 470,63 điểm

- Phiên giao dịch 2.179, ngày 9/12/2009 chỉ số VN-Index giảm -17,84 điểm (-3,65%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 470,63 điểm.

- Kết quả giao dịch khớp lệnh trong ngày: so với phiên trước có 08 chứng khoán tăng giá; 174 chứng khoán giảm giá và 09 chứng khoán đứng giá.

- Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường là 46.174.540 đơn vị, với tổng giá trị giao dịch là 1.802,666 tỷ đồng (so với phiên trước tăng 36,91% về khối lượng và tăng 28,35% về giá trị). Trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt 44.520.850 chứng khoán với giá trị 1.740,476 tỷ đồng (Giao dịch khớp lệnh liên tục: tổng khối lượng là 35.545.160 chứng khoán với giá trị 1.404,996 tỷ đồng). Giao dịch thỏa thuận phiên này là 1.653.690 chứng khoán với giá trị 62,190 tỷ đồng.

- Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại Sở GDCK Tp. HCM:
Khối lượng giao dịch
(ck)
%/ giao dịch của toàn thị trường
Giá trị giao dịch (1.000đ)
%/ giao dịch của toàn thị trường
Giao dịch khớp lệnh:
Mua:
3.216.100
7,22%
154.666.567.00
8,89%
Bán:
3.826.310
8,59%
150.281.526.00
8,63%
Chênh lệch:
-610,210
4.385.041.00
Giao dịch thỏa thuận:
Mua:
0
0,00%
0.00
0,00%
Bán:
0
0,00%
0.00
0,00%
Chênh lệch:
0
0.00
Tổng cộng:
Mua:
3.216.100
6,97%
154.666.567.00
8,58%
Bán:
3.826.310
8,29%
150.281.526.00
8,34%
Chênh lệch:
-610.210
4.385.041.00

- Quy mô đặt lệnh trong ngày: Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 29.638 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 59.497.930 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước tăng 14,97%. Tổng số lệnh đặt bán phiên này là 27.593 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 75.303.180 đơn vị, so với phiên trước tăng 13,27%. Chênh lệch khối lượng (mua - bán) -15.805.250 chứng khoán, hiệu số mua – bán của phiên giao dịch trước là -14.733.160 chứng khoán.

- Thống kê 5 phiên khớp lệnh gần nhất: Tổng khối lượng chứng khoán khớp lệnh đạt 173,579 triệu chứng khoán, khối lượng giao dịch bình quân đạt 34,715 triệu ck/phiên; Tổng giá trị giao dịch là 7.118,156 tỷ đồng, bình quân 1.423,631 tỷ đồng/phiên.

- 5 chứng khoán có khối lượng giao dịch bình quân phiên lớn nhất là:

Mã CK
Số phiên giao dịch
KLGD
Bình quân
GTGD (tr.đ)
STB
5
17,231,750
3,446,350
420,517
EIB
5
13,895,330
2,779,066
335,963
SSI
5
6,677,250
1,335,450
511,640
LCG
5
5,647,000
1,129,400
426,406
GMD
5
4,697,630
939,526
363,149

(Theo UBCKVN)

No comments:

Khách Truy Cập Trong Ngày

PCR Designs Group

Giải Pháp Kinh Doanh

Thiết Kế Website

Quản Trị Website

Quảng Bá Website

Thương Mại Điện Tử

Câu Chuyện Doanh Nhân