Wednesday, December 9, 2009

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 9/12/2009

Kết thúc phiên giao dịch 1.015 ngày 9/12/2009, chỉ số HNX-Index giảm -7,48 điểm (-4,81%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 147,91 điểm

- Kết thúc phiên giao dịch 1.015 ngày 9/12/2009, chỉ số HNX-Index giảm -7,48 điểm (-4,81%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 147,91 điểm.

- Giá cổ phiếu bình quân, so với phiên trước có 10 cổ phiếu tăng giá; 219 cổ phiếu giảm giá; 03 cổ phiếu đứng giá và 12 cổ phiếu không có giao dịch.

- Khối lượng giao dịch cổ phiếu là 18.723.000 đơn vị với giá trị 529,86 tỷ đồng (so với phiên trước tăng 36,50% về khối lượng và tăng 11,77% về giá trị giao dịch).

- Theo phương thức giao dịch:

Phương thức
giao dịch
Khối lượng (CK)
Giá trị (tỷ đồng)
Khớp lệnh
16.982.600
482,60
Thỏa thuận
1.740.400
47,25
Tổng
18.723.000
529,86

- Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại Sở GDCK Hà Nội:

+ Về cổ phiếu: các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 433.700 đơn vị với giá trị 12,60 tỷ đồng; bán ra 464.900 đơn vị với giá trị 13,20 tỷ đồng.

Thị trường giao dịch chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM):

- Phiên giao dịch 120 ngày 9/12/2009, chỉ số UPCoM-Index giảm -2,30 điểm (-3,92%) đóng cửa ở mức 56,36 điểm.

- Kết thúc phiên giao dịch có 05 cổ phiếu tăng giá; 07 cổ phiếu giảm giá; 01 cổ phiếu đứng giá và 14 cổ phiếu không có giao dịch, trong đó:

+ Những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: PPP(10%); API (9,59%)

+ Những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất: SME (-9,30%); VDS (-5,37%)

- Tổng khối lượng giao dịch chứng khoán toàn thị trường đạt 196.435 đơn vị với giá trị 2,85 tỷ đồng (so với phiên giao dịch trước tăng 16,10% về khối lượng và tăng 53,70% về giá trị giao dịch), cụ thể:

Phương thức
giao dịch
Khối lượng (CK)
Giá trị (tỷ đồng)
Khớp lệnh
114.215
1,54
Thỏa thuận
82.220
1,31
Tổng
196.435
2,85


Các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.000 cổ phiếu HIG với giá trị 34,9 triệu đồng.

(Theo UBCKVN)

No comments:

Khách Truy Cập Trong Ngày

PCR Designs Group

Giải Pháp Kinh Doanh

Thiết Kế Website

Quản Trị Website

Quảng Bá Website

Thương Mại Điện Tử

Câu Chuyện Doanh Nhân