Thursday, December 3, 2009

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 3/12/2009

Kết thúc phiên giao dịch 1.011 ngày 3/12/2009, chỉ số HNX-Index giảm -1,02 điểm (-0,64%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 159,00 điểm

- Kết thúc phiên giao dịch 1.011 ngày 3/12/2009, chỉ số HNX-Index giảm -1,02 điểm (-0,64%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 159,00 điểm.

- Giá cổ phiếu bình quân, so với phiên trước có 34 cổ phiếu tăng giá; 194 cổ phiếu giảm giá; 06 cổ phiếu đứng giá và 11 cổ phiếu không có giao dịch.

- Khối lượng giao dịch cổ phiếu là 18.762.400 đơn vị với giá trị 645,33 tỷ đồng (so với phiên trước giảm -20,63% về khối lượng và giảm -21,94% về giá trị giao dịch).

- Theo phương thức giao dịch:

Phương thức
giao dịch
Khối lượng (CK)
Giá trị (tỷ đồng)
Khớp lệnh
17.752.600
596,64
Thỏa thuận
1.009.800
48,69
Tổng
18.762.400
645,33

- Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại Sở GDCK Hà Nội:

+ Về cổ phiếu: các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 309.600 đơn vị với giá trị 19,25 tỷ đồng; bán ra 262.400 đơn vị với giá trị 12,86 tỷ đồng.

Thị trường giao dịch chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM):

- Phiên giao dịch 116 ngày 3/12/2009, chỉ số UPCoM-Index tăng 3,11 điểm (5,51%) đóng cửa ở mức 59,53 điểm.

- Kết thúc phiên giao dịch có 08 cổ phiếu tăng giá; 06 cổ phiếu giảm giá; 01 cổ phiếu đứng giá và 11 cổ phiếu không có giao dịch, trong đó:

+ Những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: ABI (10%); TNM (10%)

+ Những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất: TGP (-9,88%); PSP (-9,18%)

- Tổng khối lượng giao dịch chứng khoán toàn thị trường đạt 152.957 đơn vị với giá trị 1,73 tỷ đồng (so với phiên giao dịch trước giảm -12,82% về khối lượng và giảm -20,16% về giá trị giao dịch), cụ thể:

Phương thức
giao dịch
Khối lượng (CK)
Giá trị (tỷ đồng)
Khớp lệnh
152.957
1,73
Thỏa thuận
0
0
Tổng
152.957
1,73
(Theo UBCKVN)

No comments:

Khách Truy Cập Trong Ngày

PCR Designs Group

Giải Pháp Kinh Doanh

Thiết Kế Website

Quản Trị Website

Quảng Bá Website

Thương Mại Điện Tử

Câu Chuyện Doanh Nhân