Wednesday, November 18, 2009

UPCoM ngược chiều với niêm yết

Buổi sáng, chỉ số UPCoM-Index tạm dừng ở mức 64,69 điểm, giảm 1,98 điểm (-2,97%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 24.785 đơn vị với giá trị chỉ đạt hơn 272,73 triệu đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số UPCoM-Index dừng lại ở mức 65,59 điểm, giảm 1,08 điểm (-1,62%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 132.095 đơn vị (giảm 38,88%), với giá trị đạt hơn 1,64 tỷ đồng (giảm 43,51%).

Toàn thị trường có 3 mã tăng giá, 7 mã giảm giá và 1 mã đứng giá tham chiếu. Có 12 mã không có giao dịch trong phiên này là TNM, VPC, ACE, DDN, TCO, BTC, GTH, DNT, PSP.

Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài không có giao dịch thỏa thuận nào.

Dẫn đầu thị trường với 54.900 cổ phiếu được giao dịch, mã APS bình quân đạt 12.200 đồng/cổ phiếu, tăng 400 đồng (3,39%).

Mã SME tăng mạnh nhất thị trường với mức tăng 400 đồng (+3,45%), bình quân đạt 12.000 đồng/cổ phiếu với 1.010 đơn vị được thỏa thuận.

Mã KMT giảm mạnh nhất thị trường khi mất đi 1.400 đồng (-9,66%), bình quân đạt 13.100 đồng/cổ phiếu với 20 đơn vị được thỏa thuận.

Đóng cửa

Bình quân

+/-

%

Khối lượng

ABI

11.800

10.100

-700

-6,48%

1.510

ACE

-

26.500

0

0,00%

-

API

9.000

8.600

-400

-4,44%

22.100

APS

11.800

12.200

400

3,39%

54.900

BTC

-

53.000

0

0,00%

-

CFC

-

48.400

0

0,00%

-

CLS

9.800

8.700

-400

-4,40%

150

DDN

-

26.000

0

0,00%

-

DNT

-

10.400

0

0,00%

-

GTH

-

16.100

0

0,00%

-

HDO

15.700

15.300

-400

-2,55%

300

HIG

38.500

38.400

500

1,32%

1.500

KMT

13.100

13.100

-1.400

-9,66%

20

MAS

-

28.000

0

0,00%

-

PPP

13.400

12.500

0

0,00%

1.350

PSP

-

19.800

0

0,00%

-

SME

12.000

12.000

400

3,45%

1.010

SVS

10.200

10.100

-100

-0,98%

10.000

TAS

13.300

13.700

-1.000

-6,80%

16.500

TCO

-

16.200

0

0,00%

-

TGP

-

11.400

0

0,00%

-

TNM

-

8.200

0

0,00%

-

VDS

15.000

15.100

0

0,00%

22.755

VPC

-

9.000

0

0,00%

-


(Theo DTCK)

No comments:

Khách Truy Cập Trong Ngày

PCR Designs Group

Giải Pháp Kinh Doanh

Thiết Kế Website

Quản Trị Website

Quảng Bá Website

Thương Mại Điện Tử

Câu Chuyện Doanh Nhân