Thursday, November 19, 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 19/11

Những thông tin đáng chú ý ngày 19/11/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* 25/11/2009 là ngày chính thức giao dịch 59.999.993 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG-HOSE) với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 50.000 đồng/cổ phiếu; biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu.

* Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng VND với tổng mệnh giá trái phiếu phát hành từ 1.000 tỷ đồng đến 1.600 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư một số dự án của Tập đoàn.

Đại hội đồng cổ đông HPG ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi chi tiết, thời điểm phát hành thích hợp, thực hiện phương án phát hành và báo cáo đại hội đồng cổ đông về kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi.

* Từ ngày 20/11/2009 - 20/2/2010, bà Phạm Thy Thơ - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) đăng ký bán 18.491 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Từ ngày 20/11/2009 - 20/2/2010, ông Hồ Châu Giang, chồng bà Phạm Thy Thơ - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) đăng ký bán 4.864 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã TBC-HOSE) công bố tính đến hết ngày 12/11/2009, Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất điện năm 2009 là 372.000.000 KWh điện. Hiện tại, Nhà máy thủy điện Thác Bà với 3 tổ máy tổng công suất 120 MW đang vận hành ổn định và hiệu quả, cung cấp điện cho hệ thống điện Quốc gia.

* Ngày 17/11/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (mã TIX-HOSE) được niêm yết 12 triệu cổ phiếu trên HOSE với tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá là 120 tỷ đồng.

* Dự kiến ngày 19/12/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (mã LGL-HOSE) sẽ tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường nhằm thông qua kế hoạch điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 18/4/2009 từ 2 triệu cổ phiếu, tương đương 20 tỷ đồng lên 6 triệu cổ phiếu, tương đương 60 tỷ đồng và thông qua việc niêm yết bổ sung 6 triệu cổ phiếu.

* Dự kiến ngày 7/12/2009, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (mã CTG-HNX) gửi thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thành lập công ty trực thuộc gồm: Công ty kinh doanh vàng bạc đá quý, Công ty Bảo hiểm nhân thọ và Công ty quản lý quỹ và thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ. Ngày dự kiến nhận thư lấy ý kiến là ngày 14/12/2009, ngày dự kiến tổng hợp ý kiến là ngày 18/12/2009.

* Ngày 17/11/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (mã BTP-HOSE) được đăng ký niêm yết 60.485.600 cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá là 604.856.000.000 đồng.

* Ngày 6/11/2009, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) đã nhận chuyển quyền sở hữu do sáp nhập doanh nghiệp (Công ty Đầu tư VFG sáp nhập vào Công ty Cổ phầnTập đoàn Đầu tư Việt Nam): 9.009.009 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 16.006.375 cổ phiếu, chiếm 8,48% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CNT-HOSE) thông báo trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, CNT chào bán 2.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

* Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (mã SGT-HOSE) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đồng - Giám đốc Game Online giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty kể từ ngày 14/11/2009. Ông Đồng tiếp tục phụ trách bộ phận Game Online và kiêm nhiệm quản lý kinh doanh Cao ốc Saigon ICT.

* Từ ngày 19/11/2009 - 30/1/2010, ông Trần Quốc Nguyên, người có liên quan đến ông Trần Kim Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) đăng ký bán 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 145.561 cổ phiếu, nhằm phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

* Ngày 6/11/2009, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl (mã VPL-HOSE) đã nhận chuyển quyền sở hữu do sáp nhập doanh nghiệp (Công ty Đầu tư VFG sáp nhập vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam): 7.604.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 15.784.450 cổ phiếu, chiếm 15,78% vốn điều lệ.

* Tính đến ngày 12/11/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB-HOSE) đã mua 384.200 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.150.000 cổ phiếu, chiếm 8,30% vốn điều lệ.

* Từ ngày 18/11/2009 - 18/2/2010, ông Vũ Hồng Dương - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (mã HDC-HOSE) đăng ký bán 6.300 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 704 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Ngày 13/11/2009, bà Châu Thị Vân, em gái ông Châu Văn Đức - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (mã LAF-HOSE) đã bán 57.935 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Ngày 16/10/2009, bà Châu Thị Thủy, chị gái ông Châu Văn Đức - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (mã LAF-HOSE) đã bán 11.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 5.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 27/10/2009 - 16/11/2009, ông Phạm Văn Hừng, em ruột ông Phạm Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (mã TSC-HOSE) đã mua 15.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 15.005 cổ phiếu, chiếm 0,18% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (mã SRF-HOSE) thông báo ông Nguyễn Hồ Đăng Khánh - Trưởng phòng hành chính là người được Công ty ủy quyền làm “Nhân viên công bố thông tin”, thay thế cho ông Lê Tấn Phước - Tổng giám đốc, kể từ ngày 20/10/2009.

* Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE) thông báo về việc thay đổi loại điều kiện chứng khoán từ chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện sang chứng khoán chuyển nhượng tự do của các cổ đông gồm: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; ông Bùi Tấn Hòa; ông Nguyễn Việt Dũng; ông Nguyễn Thế Bảo; ông Nguyễn Văn Đạo; ông Trương Bình An Sơn và ông Nguyễn Văn Túy. Việc thay đổi cam kết nắm giữ cổ phiếu của cổ đông nội bộ nói trên để phù hợp với quy định hiện hành của Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ.

* Ngày 20/11/2009, 10.000.000 cổ phiếu phát hành thêm của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) sẽ chính thức giao dịch trên HOSE với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 100 tỷ đồng. Đây là số cổ phiếu niêm yết bổ sung của đợt phát hành riêng lẻ của công ty.

* Từ ngày 26/8/2009 - 13/11/2009, bà Nguyễn Thị Cúc, chị gái ông Nguyễn Đức Thuấn - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CSG-HOSE) đã bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 43.000 cổ phiếu.

* Ngày 20/11/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (mã VID-HOSE) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty.

* Ngày 4/11/2009, bà Lê Thị Ái Loan, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đô thị Long Giang (mã LGL-HOSE) đã bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 395.000 cổ phiếu, chiếm 4,93% vốn điều lệ.

* Từ 27/10/2009 - 3/11/2009, ông Nguyễn Thanh Nghĩa, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) đã mua 127.520 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 802.010 cổ phiếu, chiếm 9,90% vốn điều lệ.

* Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (mã VNE-HOSE) công bố công ty đã hoàn tất các thủ tục để tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Kết cấu thép Thành Long VINECO - Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM, công ty có vốn điều lệ 90 tỷ đồng. Công ty VNE là cổ đông sáng lập sẽ đóng góp 27 tỷ đồng, chiếm 30% vốn điều lệ. Thời gian góp vốn dự kiến là quý 4/2009.

* Từ ngày 1/11/2009 - 3/11/2009, ông Phạm Thế Nhân, anh trai ông Phạm Thế Nghĩa - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã HT1-HOSE) đã bán 22.710 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã SC5-HOSE) công bố công ty SC5 đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư chung cư cao tầng An Phúc với Công ty Cổ phần Xây dựng và KInh doanh Vật tư (CNT) trên khu đất 17.205m2 tại phường 16, quận 8, Tp.HCM bao gồm 5 khối nhà chung cư cao 18 tầng (1tầng hầm), với vốn đầu tư khoảng 750 tỷ đồng, mỗi bên góp 50%.

* Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương (mã TMS-HOSE) công bố Công ty đã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đức Bình và Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp.HCM (Transimex - Saigon), nhằm khai thác mặt bằng 40.000 m2 để làm bãi chứa container và trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu cho Tp.HCM và khu vực.

* Ngày 17/11/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được niêm yết 15 triệu cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với giá trị chứng khoán niêm yết là 150 tỷ đồng.

* Ngày 17/11/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ (mã CCM-HNX) được niêm yết bổ sung 1,25 triệu cổ phiếu với giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung là 12,5 tỷ đồng.

* 25/11/2009 là ngày giao dịch đầu tiên 3 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng (mã BXH-HNX) với giá trị chứng khoán niêm yết là 30 tỷ đồng.

* 1/12/2009 là ngày giao dịch đầu tiên 2,94 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (mã TV3-HNX) trên HNX với giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá là 29,4 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (mã S12-HNX) thông báo lùi thời hạn thanh toán cổ tức điều chỉnh là ngày 16/11/2009, là do nguồn tiền của Công ty chuẩn bị trả cổ tức năm 2008 chậm hơn so với dự kiến.

* Dự kiến ngày 30/11/2009, Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (mã QNC-HNX) lấy ý kiến về việc phát hành thêm cổ phiếu thưởng và trả cổ tức đợt 2 năm 2009 cho các cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ từ 133.694.890.000 đồng lên 171.129.459.200 đồng.

* Từ ngày 27/10/2009 - 30/10/2009, ông Trần Văn Tuấn, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (mã SAF-HNX) đã mua 156.000 cổ phiếu, đã bán 31.7000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 124.000 cổ phiếu, chiếm 4,59% tổng số cổ phiếu lưu hành.

* Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (mã TV4-HNX) thông báo tổng số lượng cổ phiếu quỹ tại thời điểm 26/10/2009 là 38.832 cổ phiếu, lý do thay đổi số lượng cổ phiếu quỹ: là công ty mua lại cổ phiếu của nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ (theo Nghị quyết số 78/NQ-TVĐ4 ngày 10/04/09 của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009).

* Từ ngày 23/10/2009 - 29/10/2009, Nguyễn Trọng Lợi, con ông Nguyễn Trọng Giang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HNX) đã bán 4.400 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

* Ngày 28/10/2009, bà Nguyễn Thanh Hiền, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (mã TPP-HNX) đã bán 56.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 80.000 cổ phiếu, chiếm 4,00% vốn điều lệ.

* Ngày 02/11/2009, Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO SSM (mã SSM-HNX) đã bán 79.900 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 776.490 cổ phiếu.

* Ngày 30/10/2009, Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1 (mã VE1-HNX) đã bán 104.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 348.490 cổ phiếu, chiếm 11,62% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

* Ngày 30/10/2009, Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 9 (mã VE9-HNX) đã bán 50.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 395.210 cổ phiếu, chiếm 12,75% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

* Từ ngày 12/10/2009 - 12/11/2009, ông Nguyễn Văn Hiến - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (mã BST-HNX) đã bán 2.000 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt (DVSC) thông báo về việc bổ nhiệm ông Hứa Xường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay cho ông Thái Tấn Dũng kể từ ngày 26/9/2009 đến hết nhiệm kỳ 2006-2009.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHBS) thông báo tăng vốn điều lệ lên 170.000.000.000 đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn cảnh cáo Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt (VSC) do đã hủy lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ.

(Theo VnEconomy)

No comments:

Khách Truy Cập Trong Ngày

PCR Designs Group

Giải Pháp Kinh Doanh

Thiết Kế Website

Quản Trị Website

Quảng Bá Website

Thương Mại Điện Tử

Câu Chuyện Doanh Nhân