Thursday, November 19, 2009

Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 19-11

* Chỉ số VN-Index: 560,05 điểm, tăng 6,22 điểm (1,12%).

Khối lượng giao dịch: 62.587.700 đơn vị,

giá trị giao dịch: 3.278,448 tỉ đồng

Mã CK

Giá khớp

Thay đổi (+/-)

Khối lượng GD

AAM

40

0.9

18,996

ABT

85

0

10,584

ACL

34.1

CE 1.6

7,874

AGF

37

CE 1.7

57,361

ALP

13.6

0

6,094

ANV

21.6

CE 1

104,740

ASP

16.4

0.2

13,961

ATA

30.9

CE 1.4

6,386

BAS

14.9

0.2

3,970

BBC

35

0.9

8,565

BCI

71

0.5

61,983

BHS

38.5

1.3

15,676

BMC

74.5

CE 3.5

5,125

BMI

25

-1

30,445

BMP

135

-2

3,925

BT6

64.5

0

886

BVH

31.2

-0.8

22,373

CAD

17.3

0.6

21,601

CII

65

0

72,936

CLC

29.5

0.2

575

CNT

32.3

1.3

19,593

COM

56.5

-1.5

38

CSG

15.7

0.2

18,147

CSM

104

1

46,246

CTG

30.7

-0.1

23,425

CYC

10.5

0

2,133

D2D

67.5

1

27,567

DCC

26.7

0

2,294

DCL

61

0.5

3,225

DCT

18

0.5

20,734

DDM

13.4

-0.1

6,404

DHA

49.6

CE 2.3

18,936

DHC

22.7

0.3

5,759

DHG

123

1

3,450

DIC

28.4

FL-1.4

50,860

DIG

119

-4

69,204

DMC

59

1.5

798

DPM

41

0.2

23,865

DPR

61

1

7,437

DQC

33.4

CE 1.5

75,284

DRC

156

1

61,637

DTT

12.4

0

1,436

DXV

12.4

0

10,530

EIB

25.4

0.4

189,691

FBT

18.2

-0.8

1,405

FMC

20.8

CE 0.9

25,924

FPC

12.5

0.2

5,354

FPT

84

1

13,623

GDT

35.1

FL-1.8

3,128

GIL

38.4

1.4

10,484

GMC

33

0.5

21,140

GMD

88.5

-1.5

108,054

GTA

15

-0.1

1,892

HAG

78.5

CE 3.5

239,903

HAP

23.8

CE 1.1

12,569

HAS

16.6

0.6

4,904

HAX

21.2

0.7

5,177

HBC

39.1

0.3

15,351

HCM

86.5

CE 4

76,329

HDC

74

0

6,972

HLA

38.8

CE 1.8

31,377

HLG

36.3

CE 1.7

5,616

HMC

19.9

-0.1

11,153

HPG

72

2

122,061

HRC

44.9

0.1

6,409

HSG

54

0.5

45,866

HSI

12.8

-0.1

3,008

HT1

17.9

0.1

17,422

HT2

17.5

0.5

16,328

HTV

24.1

0.1

3,762

ICF

17

0.4

5,263

IFS

11.4

-0.3

808

IMP

84

0

105

ITA

44

-0.5

110,176

ITC

88

-3

43,036

KDC

85.5

-0.5

14,409

KHA

29.2

0.2

25,537

KHP

25.3

0

9,798

KMR

15.2

0.2

13,779

KSH

64.5

0.5

20,883

L10

23.5

0.2

1,540

LAF

22

0.3

10,762

LBM

19.4

CE 0.9

30,561

LCG

92.5

-3.5

202,840

LGC

33.7

0.7

26,432

LGL

51

CE 2

42,831

LSS

51

CE 2.2

88,428

MAFPF1

6.1

0

9,909

MCG

50

-1

55,904

MCP

16

0.5

2,059

MCV

22

CE 1

46,359

MHC

11.9

0.3

22,797

MPC

41.6

1.5

9,056

MSN

40

-0.2

52,032

MTG

14

0.1

1,431

NAV

18

0.1

2,290

NBB

77

1

10,232

NKD

60

CE 2.5

16,154

NSC

42.5

0.5

858

NTL

168

-3

52,326

OPC

54.5

0.5

547

PAC

111

CE 5

20,306

PET

27.2

0.6

33,318

PGC

25

-0.8

31,919

PHR

43.6

0.1

23,431

PHT

40.8

0.8

2,639

PIT

15.7

0

7,445

PJT

13.7

0

1,480

PNC

11.4

CE 0.5

16,325

PNJ

66

0

12,880

PPC

23.1

0.2

63,136

PRUBF1

6.8

0

53,477

PTC

13.2

0.2

8,134

PVD

93.5

2.5

59,071

PVF

33.3

0.8

39,174

PVT

18.4

CE 0.8

58,194

RAL

29.6

CE 1.4

4,198

RDP

23.9

CE 1.1

2,858

REE

54.5

2

349,248

RIC

34.9

-0.8

901

SAM

34.6

1.1

144,039

SAV

43.5

1.1

3,679

SBT

13.5

0.2

58,008

SC5

78

1

16,786

SCD

25.7

CE 1.2

711

SFC

54

0

2,525

SFI

44.6

-0.7

18,221

SGT

28.9

CE 1.3

6,288

SJD

23.4

0.2

1,819

SJS

199

4

70,060

SMC

34.6

0.8

9,184

SRC

72

1.5

12,560

SRF

40.5

0.3

3,131

SSC

55

-1

2,986

SSI

89.5

CE 4

423,901

ST8

34.7

0

301

STB

27.4

0.4

244,388

SVC

45

CE 2.1

84,009

SZL

93.5

0.5

5,446

TAC

28.5

1

28,208

TBC

23.8

0.4

13,466

TCM

22.1

0.4

100,906

TCR

10.1

0

2,362

TDH

108

-2

30,093

TIC

17

0.3

6,329

TMP

20.8

0.1

1,694

TMS

37

-0.3

2,089

TNA

23.2

0.5

1,210

TNC

16.8

0

15,074

TPC

15.3

CE 0.7

35,146

TRA

57.5

1.5

2,485

TRC

71

1

1,385

TRI

10.5

-0.1

2,189

TS4

48.8

0.8

13,928

TSC

33.6

0.8

3,851

TTC

10.5

-0.4

2,567

TTF

33.6

0.1

24,549

TTP

51

1

4,778

TYA

12

0

9,505

UIC

29

0.2

8,840

VCB

48.9

0.6

53,338

VFC

14.9

CE 0.7

29,159

VFMVF1

17.7

CE 0.8

269,977

VFMVF4

12.2

CE 0.5

58,510

VHC

59.5

0.5

1,665

VHG

16.4

-0.5

24,835

VIC

108

-2

42,601

VID

16.5

0.1

37,186

VIP

29.4

0.4

26,604

VIS

106

1

47,386

VKP

12.2

CE 0.5

9,211

VNA

21.5

CE 1

27,592

VNE

17.6

0.6

74,210

VNI

42.4

CE 2

6,341

VNL

26.5

0.2

2,857

VNM

87

0.5

38,708

VNS

57

1

33,313

VPH

79.5

CE 3.5

7,897

VPK

10.4

0.1

1,794

VPL

62

CE 2.5

4,159

VSC

117

3

2,697

VSG

14

0.4

3,531

VSH

22.5

0.3

67,890

VST

24.6

CE 1.1

53,653

* Sàn Hà Nội - HNX-Index: 185,68 điểm, tăng 0,51 điểm (0,28%)

Tổng khối lượng giao dịch: 26.594.404 cổ phiếu;


Tổng giá trị giao dịch: 1.078,731 tỉ đồng

Mã CK

Giá bình quân

Thay đổi (+/-)

Khối lượng GD

ACB

40.2

0.2

1,104.70

AGC

14.6

0

8.40

ALT

28.2

-0.8

1.30

B82

36

1.3

19.10

BBS

26

0

5.60

BCC

16.4

0.1

172.60

BED

17.3

-0.7

7.40

BHC

16

1

44.50

BHV

65

2.8

7.20

BKC

37.2

2.4

394.90

BLF

15.2

0.5

69.30

BPC

26.3

0

10.60

BST

13.7

0.6

1.10

BTH

15.2

0.3

12.00

BTS

13.7

0.2

78.00

BVS

48.2

0.5

490.30

C92

25.7

0

2.60

CAN

17

0.4

20.10

CAP

21.1

0.4

4.60

CCM

48.2

0.9

16.20

CDC

65.5

1.5

88.70

CIC

23.4

0.2

21.20

CID

28.5

1

0.10

CJC

32.9

0

1.50

CMC

25.3

1.1

47.70

CSC

56

3.6

18.20

CTB

23.8

-1.6

3.60

CTC

13.8

-0.2

3.40

CTM

50.9

-1.5

116.80

CTN

36.2

1.5

92.70

CTS

22.7

1.1

400.40

CVT

19.6

-0.2

40.00

DAC

71.1

-1.4

1.30

DAD

13.6

-0.3

4.80

DAE

16.8

0.3

1.40

DBC

38.3

0.6

96.70

DBT

29.5

0.1

2.10

DC4

39

1.3

77.30

DCS

23.5

-0.1

9.30

DHI

15.4

1

0.30

DHT

31

2

5.60

DNP

28.7

1.1

44.40

DPC

26.5

1.3

11.80

DST

11.6

-0.4

0.80

DTC

99

-0.2

3.70

DXP

80.4

1.1

28.10

DZM

40.1

-0.5

33.80

EBS

23.8

-0.2

47.10

ECI

12.1

0.1

8.40

EFI

31.3

-0.3

97.80

EID

26.3

0.3

28.50

GGG

18.2

-0.2

90.70

GHA

40

-0.7

5.80

HAD

40

-1.4

28.70

HAI

39

0.8

20.60

HBD

18.2

-0.6

8.60

HBE

11.3

0.7

4.70

HCC

33.9

0.9

1.40

HCT

20.4

0.1

12.30

HEV

18.1

0.2

7.30

HHC

26.8

0.8

26.70

HJS

17.9

0.7

26.50

HLC

21

0

1.80

HLY

50

0.7

7.00

HNM

15.1

0.1

37.10

HOM

16.3

0.2

156.30

HPC

26.2

1.7

879.70

HPS

0

0

0.00

HSC

0

0

0.00

HTP

15.4

0.3

4.60

HUT

34.2

-0.6

200.70

HVT

19

1

0.10

ICG

34.1

0.5

446.80

ILC

24.2

0.1

27.20

KBC

71.4

0.5

1,120.20

KKC

36.4

1.5

143.50

KLS

32.5

1.3

2,511.00

KMF

17.1

0

27.10

L18

36.5

0.5

48.60

L43

25.8

0.3

23.80

L61

21.7

0.7

21.40

L62

25.4

1.3

17.60

LBE

13.9

0.4

3.60

LTC

24.4

-0.8

1.20

LUT

22.5

1.4

6.70

MCO

24

-1

39.30

MDC

20

0

7.80

MEC

44.5

1

57.00

MIC

105

2

12.90

MKV

15.3

0.6

56.60

MMC

69

-0.2

5.30

NAG

18.2

0.2

20.50

NBC

44.9

0

52.90

NBP

28.6

0.4

59.70

NGC

27.3

0

13.60

NHC

44.5

0.8

8.80

NLC

34

1.8

62.70

NPS

33.3

1.4

4.20

NST

24.6

-1.2

7.80

NTP

124.4

1.6

87.40

NVC

21.5

0.2

0.60

ONE

17.3

0

19.10

PAN

41

2.4

244.00

PDC

13.5

0.1

18.40

PGS

32.5

0.3

50.10

PHC

29.9

-2.2

27.40

PJC

25

1.6

10.60

PLC

31.5

1

51.30

PMC

37.1

-0.4

11.90

PMS

17.2

0.1

1.60

POT

17.3

0

25.50

PPG

15.6

0.5

16.00

PSC

30.2

0.4

3.20

PTM

12

-0.9

1.90

PTS

22.8

1.4

22.90

PVA

20.3

0.2

203.90

PVC

32.4

0.7

126.40

PVE

19.6

1.2

1,227.10

PVG

33.8

0

262.60

PVI

30.5

-0.5

132.80

PVS

37.3

0.6

456.80

PVX

31.5

-0.1

844.90

QNC

43.2

0.7

110.90

QST

16.8

-0.3

1.00

QTC

24.2

-1.8

3.10

RCL

93

3.3

37.10

RHC

26.1

0.5

24.30

S12

37.8

1

71.90

S55

52

1.7

56.20

S64

40

0.1

12.10

S74

49

0.1

29.10

S91

44.2

0.4

15.20

S96

84

-3.6

78.70

S99

59.3

0.6

45.90

SAF

33

1.1

8.10

SAP

16.3

-1.2

2.60

SCC

27.5

1.6

7.90

SCJ

75

-0.9

103.20

SD2

50.2

0

153.00

SD3

42.2

-0.5

68.90

SD4

31.3

0.2

70.20

SD5

78.9

2.6

11.60

SD6

53.8

-0.3

84.10

SD7

57.9

0.7

201.90

SD8

29.5

-1.7

11.20

SD9

69

-1.2

272.50

SDA

51.1

0.9

170.20

SDC

35.6

2

2.50

SDD

28.7

0.4

145.90

SDH

77

-3.2

134.40

SDJ

27.7

0

14.90

SDN

25.6

-0.4

2.60

SDP

39.6

0.6

132.00

SDS

33.8

1.5

1.70

SDT

63.5

1.1

178.50

SDU

71.7

-0.4

33.50

SDY

46.6

-2

16.80

SEB

17.7

0.5

23.90

SED

21.8

-0.1

8.60

SFN

23.1

1

9.30

SGC

21.5

1.1

10.30

SGD

14.1

0

15.80

SGH

67

-4

0.50

SHB

27.7

0

904.90

SHC

16.6

0.6

44.80

SHS

37.6

0.1

600.10

SIC

42

0.4

159.50

SJ1

24.5

1.2

3.10

SJC

41.4

2.1

34.50

SJE

49

0.1

74.20

SJM

44.5

0.7

4.60

SKS

32.9

0

31.00

SNG

85.9

1.4

4.70

SPP

38.1

-2.8

28.70

SRA

13.2

-0.7

2.30

SRB

9.7

0.1

46.70

SSM

33

0.3

106.20

SSS

31.2

0.2

18.00

STC

14.6

0.2

0.10

STL

73.8

0.5

223.60

STP

48

0.8

144.30

SVI

30.1

-0.9

8.50

TBX

36

1.5

49.60

TC6

27.5

0.6

18.00

TCS

25.5

1

1.30

TCT

69.9

1.2

3.30

TDN

26.6

0.2

15.80

TH1

68

4.4

105.40

THB

23.2

0

27.00

THT

32.5

1.3

85.00

TJC

23

0

33.90

TKU

21.1

-0.7

30.20

TLC

11.8

0.3

166.70

TLT

15.7

0

43.90

TMC

54.8

3.5

24.30

TMX

16

0.1

7.50

TNG

32.1

1.5

178.00

TPH

11.5

-0.1

0.60

TPP

16.7

1

25.00

TST

37.7

-2.8

113.90

TV2

25.5

1.4

8.20

TV4

22

0.8

3.40

TXM

12.2

0

28.80

UNI

45.8

0.1

68.80

V11

25.6

1.6

45.00

VBH

14

0.9

3.00

VC1

59.3

3.8

420.90

VC2

62.8

2.2

66.80

VC3

73.8

1.3

137.10

VC5

29.2

1.5

39.30

VC6

35.3

2.3

17.00

VC7

39.4

1

61.60

VC9

42.3

2.7

15.50

VCC

29.1

1.9

80.10

VCG

61.2

1.9

3,298.60

VCS

55.5

0.2

40.40

VDL

46.5

0.9

3.30

VE1

15.8

1

63.70

VE9

20

1.3

30.70

VFR

18

1.1

341.40

VGP

30

-1.6

15.10

VGS

32.9

2.1

136.90

VHL

46

0.9

5.60

VIT

29

-0.7

9.60

VMC

69.5

1.3

52.10

VMG

15

0.4

47.30

VNC

27

1.2

125.70

VNR

29

0.7

15.30

VNT

26.5

0.5

5.40

VSP

33.3

0.5

688.90

VTA

12.9

0.1

58.20

VTC

13.4

0.7

15.50

VTL

0

0

0.00

VTS

84.2

2.9

22.00

VTV

31.2

2

9.40

XMC

37.2

0.9

66.90

YBC

40.5

-1.6

56.00

YSC

22.2

-0.9

1.10

Nguồn: HoSE/HNX


(Theo TuoiTre)

No comments:

XE ĐẠP NHẬT BẢN, XE ĐẠP ĐIỆN NGHĨA HẢI

Xe Đạp Nhật Bản - Xe Đạp Điện - Xe Máy Điện - Xedapdien.com

Đầu tiên chúng tôi xin phép được gửi tới Quý khách hàng lời chúc tốt đẹp nhất. Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã ghé thăm website Xedapdien.com của chúng tôi.

Nghĩa Hải chuyên phân phối Xe đạp Nhật Bản, Xe đạp điện thương hiệu MARUISHI, YAMAHA, HONDA , NISHIKI, được nhập khẩu trực tiếp và là nhà phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. Đến với chúng tôi Quý vị sẽ hài lòng về chất lượng, mẫu mã đa dạng và phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi phong cách.

Chúng tôi tin tưởng rằng Xe đạp Nhật Bản, Xe đạp điện sẽ là sự lựa chọn thông minh nhất cho Quý khách không chỉ trong hiện tại mà còn trong tương lai. Với phương châm luôn luôn vì khách hàng và hướng tới dịch vụ vàng.

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách. Dịch vụ bảo hành và bảo trì luôn được chúng tôi quan tâm và cam kết thực hiện. Chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác với quý khách là các đại lý, nhà phân phối và quý khách tiêu dùng trên toàn quốc.

Để chiêm ngưỡng và chạy thử các loại xe .Xin quý khách đừng ngần ngại hãy đến với phòng trưng bày của chúng tôi tại 77 Tôn Đức Thắng – Hà Nội và 214 Tôn Đức Thắng – Hà Nội hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất. Hân hạnh được phục vụ quý khách tại showroom Xe đạp Nhật Bản, Xe đạp điện của chúng tôi Xin chân thành cảm ơn.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

XE ĐẠP NHẬT BẢN, XE ĐẠP ĐIỆN NGHĨA HẢI

Shop Cậu Bé Vàng

Công Ty TNHH TM DV Cậu Bé Vàng là công ty kinh doanh trực tuyến Bao Cao Su, Gel Bôi Trơn và các sản phẩm phụ trợ khác tại Tp. Hồ Chí Minh củng như tại Việt Nam với website là CauBeVang.Com hình thành website từ năm 2007 đến nay.

Mục tiêu của chúng tôi là luôn mở rộng thị trường khách hàng online cùng với đà phát triển của công nghệ thông tin. Để thực hiện mục tiêu đó, chúng tôi đã có những nhận thức đúng đắn về vai trò của nguồn nhân lực trong xây dựng và phát triển kinh doanh. Chúng tôi đã và đang không ngừng hoàn thiện hơn nữa môi trường làm việc với các trang thiết bị hiện đại, cung cách làm việc hiệu quả để ngày càng hoàn thiện việc phục vụ khách hàng.

Đội ngũ CauBeVang.Com

- Trẻ, năng động, sáng tạo cùng với phong cách làm việc chuyên nghiệp hy vọng sẽ đáp ứng được sự mong muốn của khách hàng, đặc biệt trong việc mua các sản phẩm tế nhị này.

Sứ mệnh CauBeVang.Com:

- Phục vụ khách hàng nhanh nhất và tốt nhất.

- Không ngừng duy trì, phát triển và mở rộng thị trường Bao cao su online tại Việt Nam.

Phong cách CauBeVang.Com:

- Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chúng tôi phục vụ khách hàng từ 8 sáng đến 10 tối (Thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần).

Dịch vụ CauBeVang.Com:

- Đặt hàng trực tuyến, giao hàng và thu tiền tận nơi trong và ngoài nước.

- CauBeVang.Com có mặt trên khắp nẻo đường, chỉ việc đơn giản là click chuột.

- Đội ngũ nhân viên giao hàng trong thành phố thân thiện và tận tâm.

Bao Cao Su - Gel Bôi Trơn - Sex Toys - Đồ Chơi Tình Dục - Đồ Chơi Người Lớn - Vòng Rung Tình Yêu - Máy Massage Tình Yêu - Xuất Tình Sớm - Thuốc Xịt Chống Xuất Tinh Sớm - Gel Chống Xuất Tinh Sớm - Máy Tập Làm To Dương Vật - Tăng Cường Sinh Lý - Tăng Cường Sinh Lý Dài Hạn - Tăng Cường Sinh Lý Tức Thời - Điều Trị Mãn Dục Nam - Phát Triển Dương Vật - Hot Deal - Cậu Bé Vàng - Condom Shop

Xem Phim Online Chất Lượng Cao Miễn Phí!

Xem phim online chất lượng cao, tốc độ nhanh và hoàn toàn miễn phí được cập nhật liên tục tại PhimVang.Com

PhimVang.Com

Khách Truy Cập Trong Ngày

PCR Designs Group

Giải Pháp Kinh Doanh

Thiết Kế Website

Quản Trị Website

Quảng Bá Website

Thương Mại Điện Tử

Câu Chuyện Doanh Nhân