Wednesday, November 18, 2009

Kết quả giao dịch chứng khoán ngày 18-11

* Chỉ số VN-Index: 553,83 điểm, tăng 6,75 điểm (1,23%).

Khối lượng giao dịch: 51.773.270 đơn vị;

Giá trị giao dịch: 2.890,949 tỉ đồng

Mã CK

Giá khớp

Thay đổi (+/-)

Khối lượng GD

AAM

39.1

-0.4

2,358

ABT

85

3.5

7,654

ACL

32.5

0.5

3,999

AGF

35.3

-0.6

21,084

ALP

13.6

0.2

5,005

ANV

20.6

0.1

23,865

ASP

16.2

0.2

16,888

ATA

29.5

-0.5

1,003

BAS

14.7

-0.3

684

BBC

34.1

0.1

6,059

BCI

70.5

CE 3

102,040

BHS

37.2

0.7

9,066

BMC

71

CE 3

12,811

BMI

26

0.2

2,186

BMP

137

4

4,267

BT6

64.5

2.5

81

BVH

32

1.4

34,086

CAD

16.7

-0.3

6,561

CII

65

2.5

113,491

CLC

29.3

-0.1

3,216

CNT

31

CE 1.4

27,033

COM

58

0

53

CSG

15.5

0.2

19,778

CSM

103

CE 4

47,281

CTG

30.8

0

18,760

CYC

10.5

-0.4

2,714

D2D

66.5

CE 3

17,820

DCC

26.7

0.8

8,610

DCL

60.5

-1.5

1,642

DCT

17.5

0.1

11,312

DDM

13.5

-0.1

8,491

DHA

47.3

CE 2.2

5,645

DHC

22.4

-0.3

2,072

DHG

122

1

2,817

DIC

29.8

-0.8

51,647

DIG

123

CE 5

122,774

DMC

57.5

-1.5

65

DPM

40.8

0.3

20,497

DPR

60

0.5

11,153

DQC

31.9

CE 1.5

26,587

DRC

155

CE 7

63,153

DTT

12.4

0

761

DXV

12.4

-0.2

3,523

EIB

25

-0.3

254,133

FBT

19

0

3,246

FMC

19.9

FL-1

9,224

FPC

12.3

-0.1

910

FPT

83

0.5

22,708

GDT

36.9

0.9

7,164

GIL

37

0.9

13,429

GMC

32.5

CE 1.5

22,652

GMD

90

0

102,065

GTA

15.1

-0.2

4,940

HAG

75

CE 3.5

133,472

HAP

22.7

0.1

10,018

HAS

16

0

3,350

HAX

20.5

0

937

HBC

38.8

0.3

15,263

HCM

82.5

0

15,235

HDC

74

0.5

7,878

HLA

37

0.9

21,856

HLG

34.6

CE 1.6

5,477

HMC

20

-0.2

25,451

HPG

70

CE 3

93,813

HRC

44.8

1.3

8,004

HSG

53.5

1

39,356

HSI

12.9

0

2,856

HT1

17.8

0.7

6,430

HT2

17

0.2

8,911

HTV

24

1

2,975

ICF

16.6

-0.1

2,048

IFS

11.7

0

1,863

IMP

84

3

1,293

ITA

44.5

1.5

159,674

ITC

91

0

47,991

KDC

86

2

20,526

KHA

29

1

20,690

KHP

25.3

0

11,957

KMR

15

0.2

11,213

KSH

64

1

18,121

L10

23.3

-0.2

1,694

LAF

21.7

0.6

10,290

LBM

18.5

-0.5

17,874

LCG

96

CE 4.5

287,546

LGC

33

1

20,917

LGL

49

-0.1

11,760

LSS

48.8

CE 2.3

48,597

MAFPF1

6.1

CE 0.2

7,251

MCG

51

CE 2.3

71,469

MCP

15.5

-0.3

4,210

MCV

21

-0.5

53,244

MHC

11.6

-0.2

8,263

MPC

40.1

-1.5

6,623

MSN

40.2

-0.8

43,241

MTG

13.9

-0.1

910

NAV

17.9

0.2

1,870

NBB

76

3

15,144

NKD

57.5

0

7,300

NSC

42

0

255

NTL

171

6

113,743

OPC

54

0

1,362

PAC

106

CE 5

25,495

PET

26.6

0.1

22,302

PGC

25.8

-0.2

17,755

PHR

43.5

1.4

34,914

PHT

40

-0.4

10,585

PIT

15.7

-0.1

792

PJT

13.7

-0.1

651

PNC

10.9

-0.1

4,910

PNJ

66

-0.5

10,949

PPC

22.9

-0.1

52,926

PRUBF1

6.8

0

61,424

PTC

13

0.1

5,850

PVD

91

3.5

42,978

PVF

32.5

0.1

39,080

PVT

17.6

-0.1

43,139

RAL

28.2

0

11,109

RDP

22.8

-0.4

979

REE

52.5

1

145,614

RIC

35.7

1.1

53

SAM

33.5

0.3

85,973

SAV

42.4

0.2

1,271

SBT

13.3

0.1

37,673

SC5

77

CE 3.5

26,246

SCD

24.5

0

231

SFC

54

2

2,039

SFI

45.3

0.2

16,932

SGT

27.6

0

1,301

SJD

23.2

0.2

4,251

SJS

195

2

60,151

SMC

33.8

0.1

6,527

SRC

70.5

CE 3

11,143

SRF

40.2

CE 1.9

6,533

SSC

56

0.5

630

SSI

85.5

0.5

142,106

ST8

34.7

0.3

92

STB

27

0

193,481

SVC

42.9

0.1

34,143

SZL

93

0.5

4,104

TAC

27.5

0.4

14,029

TBC

23.4

-0.1

3,714

TCM

21.7

0.1

71,600

TCR

10.1

-0.2

2,839

TDH

110

CE 5

68,492

TIC

16.7

0.1

2,297

TMP

20.7

0.2

2,833

TMS

37.3

0.8

448

TNA

22.7

0

574

TNC

16.8

0

7,541

TPC

14.6

-0.1

16,640

TRA

56

1

1,552

TRC

70

0

2,019

TRI

10.6

-0.2

1,221

TS4

48

-0.1

24,885

TSC

32.8

-0.8

6,978

TTC

10.9

0.3

4,844

TTF

33.5

0.1

40,222

TTP

50

0

1,020

TYA

12

CE 0.5

20,412

UIC

28.8

0.8

10,438

VCB

48.3

-0.6

53,633

VFC

14.2

0

11,696

VFMVF1

16.9

0.1

79,037

VFMVF4

11.7

0

79,218

VHC

59

0.5

4,250

VHG

16.9

0.3

43,312

VIC

110

-2

59,903

VID

16.4

CE 0.7

61,520

VIP

29

0.5

29,415

VIS

105

-1

28,869

VKP

11.7

-0.2

2,352

VNA

20.5

-0.6

9,985

VNE

17

0.2

41,582

VNI

40.4

CE 1.9

9,614

VNL

26.3

0

60

VNM

86.5

2

58,252

VNS

56

2

50,264

VPH

76

2.5

3,221

VPK

10.3

-0.2

2,265

VPL

59.5

-2.5

5,498

VSC

114

-2

1,926

VSG

13.6

-0.1

1,004

VSH

22.2

-0.7

61,222

VST

23.5

-0.8

72,949

* Sàn Hà Nội - HNX-Index: 185,17 điểm, tăng 2,50 điểm (1,37%)

Tổng khối lượng giao dịch: 26.218.100 cổ phiếu;


Tổng giá trị giao dịch: 1.103,714 tỷ đồng.

Mã CK

Giá bình quân

Thay đổi (+/-)

Khối lượng GD

ACB

40.2

-0.1

1,168.70

AGC

14.9

0.2

19.00

ALT

28

-0.1

2.60

B82

35.3

0.9

32.00

BBS

26.9

1.4

0.60

BCC

16.4

0

219.10

BED

18.3

0.4

3.40

BHC

15.2

0.6

36.90

BHV

63.8

3.7

33.90

BKC

35.6

0.6

89.70

BLF

14.8

0.2

25.80

BPC

26.3

0.5

10.90

BST

13.1

-0.2

1.90

BTH

15

-0.6

1.30

BTS

13.7

0.1

69.50

BVS

48.2

2.8

788.10

C92

26

0.9

5.60

CAN

17

-0.2

24.40

CAP

20.7

0.1

2.00

CCM

48

1.1

5.60

CDC

65.2

1.9

190.20

CIC

23.8

0.3

16.00

CID

27.5

0

0.10

CJC

33

-0.4

1.00

CMC

24.6

0.9

7.70

CSC

57.3

3.6

98.40

CTB

25.4

1.5

0.10

CTC

14

0.1

3.10

CTM

53

-2.9

117.80

CTN

35.3

-0.5

40.40

CTS

21.9

0.1

236.60

CVT

20.5

-0.6

62.50

DAC

73

3.2

7.90

DAD

14

-0.1

1.50

DAE

17.1

0.5

1.80

DBC

38.3

0

153.00

DBT

29.5

0.3

1.50

DC4

38.5

2.5

109.50

DCS

23.7

0.7

52.90

DHI

14.4

0.8

0.10

DHT

29

-1.3

0.10

DNP

28.5

1.2

34.50

DPC

27

1.4

14.50

DST

12

0

0.90

DTC

100

3.6

11.90

DXP

80.5

3.2

48.30

DZM

39.9

-2.7

19.10

EBS

24.2

0.2

49.60

ECI

12

-0.1

0.70

EFI

32.2

-0.5

50.40

EID

26.7

0.4

27.60

GGG

18.5

0.1

138.70

GHA

40.7

0.9

0.20

HAD

41.5

0

10.00

HAI

38.1

0.2

45.00

HBD

19

-0.3

3.70

HBE

13.4

0.5

55.10

HCC

33.8

-0.1

2.50

HCT

20.5

1.1

20.90

HEV

18

-0.1

5.00

HHC

27

1.1

4.80

HJS

17.1

-0.4

22.00

HLC

22

0.7

12.20

HLY

50

0

12.20

HNM

15.2

0.3

45.60

HOM

16.3

0.3

194.40

HPC

24.8

0.5

250.80

HPS

0

0

0.00

HSC

0

0

0.00

HTP

15

0.2

5.40

HUT

35.9

2.2

231.30

HVT

18

0.3

1.50

ICG

34

0.5

370.60

ILC

24

0.1

35.20

KBC

71.7

1.3

1,493.30

KKC

35.6

0

197.30

KLS

31.6

0.6

2,162.50

KMF

17.3

0

81.00

L18

36.4

-0.2

27.60

L43

26

-1.2

31.60

L61

21.3

-0.8

26.80

L62

24.5

-1.1

5.30

LBE

13.5

-0.7

5.10

LTC

25.5

1.6

35.10

LUT

21

-1.5

34.20

MCO

24

-0.4

54.40

MDC

20.5

1

3.50

MEC

45

-1

67.90

MIC

105.3

1.5

24.40

MKV

14.7

0.9

18.20

MMC

71.5

0.7

7.20

NAG

18.1

0.5

9.50

NBC

44.2

0

50.40

NBP

28.5

0.4

106.80

NGC

27.3

0.1

5.00

NHC

44

0.1

8.20

NLC

32.7

0

16.80

NPS

31.9

1.4

0.80

NST

25.4

0.3

1.50

NTP

124.9

1.7

74.40

NVC

19.7

-1.2

3.40

ONE

17.6

0.1

23.60

PAN

38.7

0.2

101.50

PDC

13.6

0.2

6.10

PGS

33

0.7

116.10

PHC

31.6

-2.3

12.00

PJC

23.9

1.5

7.60

PLC

31.5

1.4

45.60

PMC

37.9

-0.7

11.00

PMS

17.1

0.4

1.00

POT

17.5

-0.2

12.60

PPG

15.5

0

17.40

PSC

30.1

0.1

9.80

PTM

12.9

0.6

0.50

PTS

22.8

0.6

53.30

PVA

20.3

-0.1

94.30

PVC

32

0.1

77.70

PVE

19.5

0.2

304.10

PVG

34.4

1.3

436.30

PVI

31.3

0.5

155.20

PVS

36.9

0.2

416.30

PVX

31.8

0

961.30

QNC

42.7

-0.1

184.10

QST

0

0

0.00

QTC

26

1.5

0.10

RCL

91.9

2.2

24.60

RHC

25.6

-0.7

4.30

S12

37.5

-1.3

50.60

S55

50.3

-0.9

34.00

S64

40.7

0

9.80

S74

49

-1.2

22.80

S91

44

0.7

10.20

S96

89

0.7

85.90

S99

60

1.2

37.30

SAF

31.9

-0.1

0.40

SAP

17.3

-1.2

0.40

SCC

26.6

1.7

39.20

SCJ

76.7

-0.1

86.50

SD2

51

0.4

160.10

SD3

42.7

0.1

95.80

SD4

31.5

-0.8

23.00

SD5

76

0.6

3.00

SD6

54.9

0.1

113.30

SD7

58

0.3

251.70

SD8

30.8

-0.6

14.30

SD9

70.1

-1

177.80

SDA

51.3

-0.7

198.30

SDC

39

0.6

12.50

SDD

27.9

-1.9

253.00

SDH

79

-3.6

203.40

SDJ

27.9

0.2

11.20

SDN

26

-0.1

1.70

SDP

40

-1.3

362.60

SDS

32.1

-1.2

6.50

SDT

63

1.2

117.80

SDU

72.2

0.4

32.10

SDY

48.6

0

22.50

SEB

17.2

0.1

5.50

SED

22.5

-0.8

40.00

SFN

22.5

0.7

5.20

SGC

21.1

1.1

5.00

SGD

14.1

0.1

17.10

SGH

0

0

0.00

SHB

27.7

-0.3

1,257.90

SHC

16.2

0.1

8.20

SHS

37.4

-0.4

565.30

SIC

42.5

-1.2

197.00

SJ1

24

0.6

4.10

SJC

39

-0.8

29.30

SJE

49.6

0

52.50

SJM

45.1

0

33.70

SKS

34

-0.3

27.30

SNG

85

2.3

2.70

SPP

40

-1.9

1.70

SRA

13.9

0.6

0.10

SRB

9.7

-0.1

40.50

SSM

33.3

-0.4

46.20

SSS

31.2

0

58.30

STC

14.5

0.1

1.40

STL

74

0.4

329.50

STP

47.8

-0.6

130.40

SVI

31

0.2

3.20

TBX

35

-0.9

30.90

TC6

27.3

0.2

34.30

TCS

24.5

1.5

0.10

TCT

68.2

-0.2

7.90

TDN

26.3

0

2.30

TH1

66.3

4.3

303.90

THB

23.6

0.5

19.70

THT

31.6

0.7

69.50

TJC

23

0.1

12.50

TKU

21.8

-1.2

26.70

TLC

11.7

0.1

226.40

TLT

16

-0.1

34.00

TMC

53

0.8

24.50

TMX

16.4

0.2

9.70

TNG

30.7

2

153.20

TPH

11.8

-0.1

5.20

TPP

15.7

-0.3

30.50

TST

40

-0.5

308.40

TV2

24.1

0

3.20

TV4

21.5

0.3

26.70

TXM

12.6

0.4

45.50

UNI

46.5

0.9

49.10

V11

24.5

0.6

27.70

VBH

14

0.5

0.30

VC1

57

0.7

90.30

VC2

61.5

0.7

47.40

VC3

74.2

0

99.50

VC5

28.2

0.6

10.70

VC6

34

-0.4

9.20

VC7

38.3

0.1

72.90

VC9

40

1.1

22.70

VCC

27.7

0.8

17.70

VCG

60.5

2

3,395.90

VCS

55.7

0.7

12.60

VDL

47

2.8

12.10

VE1

15.3

0.2

47.70

VE9

19.4

-0.1

19.10

VFR

17.4

0

77.30

VGP

31.8

1

12.40

VGS

31.8

2

308.90

VHL

45.5

0.1

2.30

VIT

30.5

-0.7

14.70

VMC

70

2.5

56.20

VMG

14.9

0

95.00

VNC

26

0

70.00

VNR

28.5

-0.2

3.60

VNT

26.7

1

3.60

VSP

33.1

0

688.40

VTA

13

0.1

50.20

VTC

13.3

0.2

21.70

VTL

0

0

0.00

VTS

81.4

5.3

22.50

VTV

29.3

1.9

62.90

XMC

36.5

0.4

52.30

YBC

43.1

2.8

71.00

YSC

23

1.1

3.00

Nguồn: HoSE/HNX


(Theo TuoiTre)

No comments:

XE ĐẠP NHẬT BẢN, XE ĐẠP ĐIỆN NGHĨA HẢI

Xe Đạp Nhật Bản - Xe Đạp Điện - Xe Máy Điện - Xedapdien.com

Đầu tiên chúng tôi xin phép được gửi tới Quý khách hàng lời chúc tốt đẹp nhất. Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã ghé thăm website Xedapdien.com của chúng tôi.

Nghĩa Hải chuyên phân phối Xe đạp Nhật Bản, Xe đạp điện thương hiệu MARUISHI, YAMAHA, HONDA , NISHIKI, được nhập khẩu trực tiếp và là nhà phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. Đến với chúng tôi Quý vị sẽ hài lòng về chất lượng, mẫu mã đa dạng và phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi phong cách.

Chúng tôi tin tưởng rằng Xe đạp Nhật Bản, Xe đạp điện sẽ là sự lựa chọn thông minh nhất cho Quý khách không chỉ trong hiện tại mà còn trong tương lai. Với phương châm luôn luôn vì khách hàng và hướng tới dịch vụ vàng.

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách. Dịch vụ bảo hành và bảo trì luôn được chúng tôi quan tâm và cam kết thực hiện. Chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác với quý khách là các đại lý, nhà phân phối và quý khách tiêu dùng trên toàn quốc.

Để chiêm ngưỡng và chạy thử các loại xe .Xin quý khách đừng ngần ngại hãy đến với phòng trưng bày của chúng tôi tại 77 Tôn Đức Thắng – Hà Nội và 214 Tôn Đức Thắng – Hà Nội hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất. Hân hạnh được phục vụ quý khách tại showroom Xe đạp Nhật Bản, Xe đạp điện của chúng tôi Xin chân thành cảm ơn.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

XE ĐẠP NHẬT BẢN, XE ĐẠP ĐIỆN NGHĨA HẢI

Shop Cậu Bé Vàng

Công Ty TNHH TM DV Cậu Bé Vàng là công ty kinh doanh trực tuyến Bao Cao Su, Gel Bôi Trơn và các sản phẩm phụ trợ khác tại Tp. Hồ Chí Minh củng như tại Việt Nam với website là CauBeVang.Com hình thành website từ năm 2007 đến nay.

Mục tiêu của chúng tôi là luôn mở rộng thị trường khách hàng online cùng với đà phát triển của công nghệ thông tin. Để thực hiện mục tiêu đó, chúng tôi đã có những nhận thức đúng đắn về vai trò của nguồn nhân lực trong xây dựng và phát triển kinh doanh. Chúng tôi đã và đang không ngừng hoàn thiện hơn nữa môi trường làm việc với các trang thiết bị hiện đại, cung cách làm việc hiệu quả để ngày càng hoàn thiện việc phục vụ khách hàng.

Đội ngũ CauBeVang.Com

- Trẻ, năng động, sáng tạo cùng với phong cách làm việc chuyên nghiệp hy vọng sẽ đáp ứng được sự mong muốn của khách hàng, đặc biệt trong việc mua các sản phẩm tế nhị này.

Sứ mệnh CauBeVang.Com:

- Phục vụ khách hàng nhanh nhất và tốt nhất.

- Không ngừng duy trì, phát triển và mở rộng thị trường Bao cao su online tại Việt Nam.

Phong cách CauBeVang.Com:

- Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chúng tôi phục vụ khách hàng từ 8 sáng đến 10 tối (Thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần).

Dịch vụ CauBeVang.Com:

- Đặt hàng trực tuyến, giao hàng và thu tiền tận nơi trong và ngoài nước.

- CauBeVang.Com có mặt trên khắp nẻo đường, chỉ việc đơn giản là click chuột.

- Đội ngũ nhân viên giao hàng trong thành phố thân thiện và tận tâm.

Bao Cao Su - Gel Bôi Trơn - Sex Toys - Đồ Chơi Tình Dục - Đồ Chơi Người Lớn - Vòng Rung Tình Yêu - Máy Massage Tình Yêu - Xuất Tình Sớm - Thuốc Xịt Chống Xuất Tinh Sớm - Gel Chống Xuất Tinh Sớm - Máy Tập Làm To Dương Vật - Tăng Cường Sinh Lý - Tăng Cường Sinh Lý Dài Hạn - Tăng Cường Sinh Lý Tức Thời - Điều Trị Mãn Dục Nam - Phát Triển Dương Vật - Hot Deal - Cậu Bé Vàng - Condom Shop

Xem Phim Online Chất Lượng Cao Miễn Phí!

Xem phim online chất lượng cao, tốc độ nhanh và hoàn toàn miễn phí được cập nhật liên tục tại PhimVang.Com

PhimVang.Com

Khách Truy Cập Trong Ngày

PCR Designs Group

Giải Pháp Kinh Doanh

Thiết Kế Website

Quản Trị Website

Quảng Bá Website

Thương Mại Điện Tử

Câu Chuyện Doanh Nhân