Wednesday, November 18, 2009

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 18/11/2009

Kết thúc phiên giao dịch 1.000 ngày 18/11/2009, chỉ số HNX-Index tăng 2,50 điểm (1,37%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 185,17 điểm

- Kết thúc phiên giao dịch 1.000 ngày 18/11/2009, chỉ số HNX-Index tăng 2,50 điểm (1,37%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 185,17 điểm.

- Giá cổ phiếu bình quân, so với phiên trước có 99 cổ phiếu tăng giá; 120 cổ phiếu giảm giá; 14 cổ phiếu đứng giá và 05 cổ phiếu không có giao dịch.

- Khối lượng giao dịch cổ phiếu là 26.218.100 đơn vị với giá trị 1.103,71 tỷ đồng (so với phiên trước tăng 19,34% về khối lượng và tăng 24,08% về giá trị giao dịch).

- Theo phương thức giao dịch:

Phương thức
giao dịch
Khối lượng (CK)
Giá trị (tỷ đồng)
Khớp lệnh
25.222.200
1.059,42
Thỏa thuận
995.900
44,28
Tổng
26.218.100
1.103,71

- Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại Sở GDCK Hà Nội:

+ Về cổ phiếu: các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 367.400 đơn vị với giá trị 14,33 tỷ đồng; bán ra 58.800 đơn vị với giá trị 3,08 tỷ đồng.

Thị trường giao dịch chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM):

- Phiên giao dịch 105 ngày 18/11/2009, chỉ số UPCoM-Index giảm -1,08 điểm (-1,62%) đóng cửa ở mức 65,59 điểm.

- Kết thúc phiên giao dịch có 03 cổ phiếu tăng giá; 07 cổ phiếu giảm giá; 02 cổ phiếu đứng giá và 12 cổ phiếu không có giao dịch, trong đó:

+ Những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: SME (3,45%); APS (3,39%)

+ Những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất: KMT (-9,66%); TAS (-6,80%).

- Tổng khối lượng giao dịch chứng khoán toàn thị trường đạt 132.095 đơn vị với giá trị 1,63 tỷ đồng (so với phiên giao dịch trước giảm -38,88% về khối lượng và giảm -43,51% về giá trị giao dịch), cụ thể:

Phương thức
giao dịch
Khối lượng (CK)
Giá trị (tỷ đồng)
Khớp lệnh
128.995
1,59
Thỏa thuận
3.100
0,04
Tổng
132.095
1,63

(Theo UBCKVN)

No comments:

Khách Truy Cập Trong Ngày

PCR Designs Group

Giải Pháp Kinh Doanh

Thiết Kế Website

Quản Trị Website

Quảng Bá Website

Thương Mại Điện Tử

Câu Chuyện Doanh Nhân