Thursday, November 19, 2009

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 19/11/2009

Kết thúc phiên giao dịch 1.001 ngày 19/11/2009, chỉ số HNX-Index tăng 0,51 điểm (0,28%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 185,68 điểm

- Kết thúc phiên giao dịch 1.001 ngày 19/11/2009, chỉ số HNX-Index tăng 0,51 điểm (0,28%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 185,68 điểm.

- Giá cổ phiếu bình quân, so với phiên trước có 169 cổ phiếu tăng giá; 50 cổ phiếu giảm giá; 16 cổ phiếu đứng giá và 03 cổ phiếu không có giao dịch.

- Khối lượng giao dịch cổ phiếu là 26.594.404 đơn vị với giá trị 1.078,73 tỷ đồng (so với phiên trước tăng 1,44% về khối lượng và giảm -2,26% về giá trị giao dịch).

- Theo phương thức giao dịch:

Phương thức
giao dịch
Khối lượng (CK)
Giá trị (tỷ đồng)
Khớp lệnh
25.838.700
1.051,06
Thỏa thuận
755.704
27,66
Tổng
26.594.404
1.078,73

- Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại Sở GDCK Hà Nội:

+ Về cổ phiếu: các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 330.800 đơn vị với giá trị 17,18 tỷ đồng; bán ra 92.100 đơn vị với giá trị 5,79 tỷ đồng.

Thị trường giao dịch chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM):

- Phiên giao dịch 106 ngày 19/11/2009, chỉ số UPCoM-Index giảm -0,13 điểm (-0,20%) đóng cửa ở mức 65,46 điểm.

- Kết thúc phiên giao dịch có 05 cổ phiếu tăng giá; 06 cổ phiếu giảm giá; 01 cổ phiếu đứng giá và 12 cổ phiếu không có giao dịch, trong đó:

+ Những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: CLS (8,05%); VDS (7,28%)

+ Cổ phiếu giảm giá nhiều nhất: KMT (-8,40%)

- Tổng khối lượng giao dịch chứng khoán toàn thị trường đạt 186.172 đơn vị với giá trị 2,34 tỷ đồng (so với phiên giao dịch trước tăng 41,47% về khối lượng và tăng 43,95% về giá trị giao dịch), cụ thể:

Phương thức
giao dịch
Khối lượng (CK)
Giá trị (tỷ đồng)
Khớp lệnh
186.172
2,34
Thỏa thuận
700
0,00
Tổng
186.172
2,34


Các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 5.400 cổ phiếu HIG với giá trị 0,2 tỷ đồng.

(Theo UBCKVN)

No comments:

Khách Truy Cập Trong Ngày

PCR Designs Group

Giải Pháp Kinh Doanh

Thiết Kế Website

Quản Trị Website

Quảng Bá Website

Thương Mại Điện Tử

Câu Chuyện Doanh Nhân