Monday, November 16, 2009

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 16/11/2009

Kết thúc phiên giao dịch 998 ngày 16/11/2009, chỉ số HNX-Index giảm -0,47 điểm (-0,26%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 183,17 điểm

- Kết thúc phiên giao dịch 998 ngày 16/11/2009, chỉ số HNX-Index giảm -0,47 điểm (-0,26%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 183,17 điểm.

- Giá cổ phiếu bình quân, so với phiên trước có 129 cổ phiếu tăng giá; 87 cổ phiếu giảm giá; 18 cổ phiếu đứng giá và 04 cổ phiếu không có giao dịch.

- Khối lượng giao dịch cổ phiếu là 25.319.300 đơn vị với giá trị 1.076,64 tỷ đồng (so với phiên trước tăng 11,16% về khối lượng và tăng 10,60% về giá trị giao dịch).

- Theo phương thức giao dịch:

Phương thức
giao dịch
Khối lượng (CK)
Giá trị (tỷ đồng)
Khớp lệnh
24.397.400
1.027,17
Thỏa thuận
921.900
49,47
Tổng
25.319.300
1.076,64

- Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại Sở GDCK Hà Nội:

+ Về cổ phiếu: các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 158.000 đơn vị với giá trị 12,29 tỷ đồng; bán ra 36.000 đơn vị với giá trị 2,18 tỷ đồng.

Thị trường giao dịch chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM):

- Phiên giao dịch 103 ngày 16/11/2009, chỉ số UPCoM-Index giảm -1,33 điểm (-1,99%) đóng cửa ở mức 65,52 điểm.

- Kết thúc phiên giao dịch có 08 cổ phiếu tăng giá; 04 cổ phiếu giảm giá; 02 cổ phiếu đứng giá và 10 cổ phiếu không có giao dịch, trong đó:

+ Những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: ACE (10%); GTH (9,66%); API (9,41%)

+ Cổ phiếu giảm giá nhiều nhất: CLS (-4,76%).

- Tổng khối lượng giao dịch chứng khoán toàn thị trường đạt 367.532 đơn vị với giá trị 4,39 tỷ đồng (so với phiên giao dịch trước tăng 66,37% về khối lượng và tăng 74,02% về giá trị giao dịch), cụ thể:

Phương thức
giao dịch
Khối lượng (CK)
Giá trị (tỷ đồng)
Khớp lệnh
340.432
3,99
Thỏa thuận
27.100
0,39
Tổng
367.532
4,39


Các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.300 cổ phiếu PPP với giá trị 16,56 triệu đồng.

(Theo UBCKVN)

No comments:

Khách Truy Cập Trong Ngày

PCR Designs Group

Giải Pháp Kinh Doanh

Thiết Kế Website

Quản Trị Website

Quảng Bá Website

Thương Mại Điện Tử

Câu Chuyện Doanh Nhân