Monday, November 16, 2009

Các cổ phiếu biến động mạnh nhất trong tuần

Trong tuần từ 9-13/11, tại HoSE, nhóm cổ phiếu bất động sản và vận tải biển chiếm số lượng áp đảo trong top tăng giá. MSN và HAG đứng trong top giảm mạnh nhất.

Tại HoSE, những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất chủ yếu là những mã thuộc nhóm bất động sản và vận tải biển. Tuy nhiên, mức độ tăng không lớn do hầu hết những mã này vẫn giảm trong 2 ngày đầu tuần.

VIC đã tăng trần trong 3 phiên cuối tuần trước và đà tăng tiếp tục được duy trì trong tuần qua. Cổ phiếu này đã tăng thêm 14,4% từ 90.000 đồng lên 103.000 đồng.

Một số mã bất động sản khác cũng góp mặt trong top tăng giá là TDH (11,5%), NTL và BCI (8,6%). Nhóm cổ phiếu này đã đồng loạt tăng giá mạnh trong phiên cuối tuần.

Nhóm cổ phiếu vận tải biển cũng có 3 mã xuất hiện trong top tăng giá gồm: VST (12,6%), VNA (9,7%) và DDM (9,2%).

Giá vàng tăng mạnh đã giúp PNJ đứng trong top tăng giá, cổ phiếu này đã tăng 9,5% từ 63.000 lên 69.000 đồng.

ANV đã tăng trở lại 8,4% sau khi mất 15% trong tuần trước.

Phía giảm giá, dẫn đầu là MSN, cổ phiếu có vốn hóa lớn thứ 5 tại HoSE. Sau khi chào sàn ấn tượng trong tuần trước, cổ phiếu này đã giảm 13,9% từ 45.300 đồng xuống 39.000 đồng.

Hai cổ phiếu có vốn hóa lớn khác cũng góp mặt trong top giảm giá là VPL (-9,9%) và HAG (-8,9%).

Hai mã trong top 10 giảm giá tuần trước tiếp tục góp mặt trong top 10 giảm giá tuần này là SRF (-9,2%) và BAS (-8,5%).

KSH đã tăng trần trở lại trong 2 phiên cuối tuần sau 8 phiên giảm sàn liên tiếp.

Tại HNX, chỉ có 2 mã tăng trên 10% là CSC (19,7%) và HPS (16,7%). Kết thúc tuần tại mức 59.500 đồng, cổ phiếu này đã tăng 36,8% so với giá bình quân phiên chào sàn (5/11) là 43.500 đồng.

Các mã còn lại trong top tăng giá đa phần là những cổ phiếu nhỏ như QST, MMC, QTC… với mức tăng cũng không lớn.

Phía giảm giá, TKU dẫn đầu với mức giảm 29,8% từ 28.900 đồng xuống 20.300 đồng. Tuần trước, cổ phiếu này đã tăng 20,9% và trong tuần trước nữa là 35,8%.

Sau khi mất 21,3% trong tuần trước, CTM tiếp tục giảm thêm 19,4% trong tuần qua. Đây là sự điều chỉnh tất yếu sau khi cổ phiếu này đã có một hành trình tăng giá “phi mã” từ mức 15.000 đồng lên trên 80.000 đồng.

Một số mã khác có mức giảm lớn là L62 (-21,5%), PHC (-18,8%), VC9 (-18,3%)…

(Theo CafeF)

No comments:

Khách Truy Cập Trong Ngày

PCR Designs Group

Giải Pháp Kinh Doanh

Thiết Kế Website

Quản Trị Website

Quảng Bá Website

Thương Mại Điện Tử

Câu Chuyện Doanh Nhân